Posts Tagged 'statens folkhälsoinstitut'

Var sjunde svensk har stillasittande fritid

En stillasittande fritid ökar risken att drabbas av bland annat hjärt- & kärlsjukdomar, typ-2 diabetes och benskörhet. Nu visar en ny sammanställning från Statens Folkhälsoinstitut att var sjunde svensk, det vill säga 14 procent av svenskarna är fysiskt aktiv i mindre än två timmar per vecka.

Hur fysiskt aktiv är du?

/ Bessie, Netdoktorredaktionen

Annonser

Rätten till en vit jul

Rätten till en Vit Jul

Rätten till en Vit Jul

Visste du att var tionde barn känner oro inför julen? Inte för att tomten ska ge fel julklappar. Utan för att han vinglar så konstigt.

Kampanjen Vit Jul – Alla barn ha rätt till en vit jul – är ett initiativ från IOGT-NTO.Vit jul handlar om att låta julen vara alkoholfri, för barnens skull.

Netdoktor har tidigare på bloggen skrivit om alkohol med inlägg som bland annat ”Alkohol, samhällets värsta drog” och ”700 000 riskbrukare i Sverige”.

Enligt siffror från Statens folkhälsoinstitut växer runt 385 000 barn upp i Sverige med föräldrar som har ett riskfyllt drickande.

”Ännu fler barn känner obehag under julen. Barn till normaldrickande föräldrar. För när mammas kramar plötsligt känns annorlunda, när fasters skämt blir omöjliga att förstå eller när morfar luktar så konstigt, då står inte längre julen för en trygg gemenskap”, kan man läsa på Vit Juls hemsida.

Alkohol är ett omdebatterat ämne. Förslaget om att straffa föräldrar som är fulla framför sina barn har debatterats i såväl tidningar som på Tv.

Vad anser du? Och kommer du att avstå från alkohol under jul?

Läs mer om alkohol på Netdoktor

/ Bessie, Netdoktorredaktionen

Visste du att…..

 

2,4 miljoner vuxna i Sverige använder tobak dagligen

Sammanlagt använder 2,4 miljoner vuxna i landet tobak

Visste du att….

…tobaksbruket är den enskilda faktor som svarar för den största andelen av sjukdomsbördan i vårt land och som varje år orsakar minst 6 600 människors förtida dödsfall, främst i hjärt-kärlsjukdom, cancer och lungsjukdomar.

….sammanlagt använder 2,4 miljoner vuxna i landet tobak.

….år 2009 rökte eller snusade en tredjedel av alla vuxna i vårt land och 2008 rökte nästan var tredje ungdom redan i årskurs nio.

….enligt Nationella folkhälsoenkäten 2009 rökte av 11 procent männen och 13 procent av kvinnorna (16–84 år), totalt 13 procent. Ytterligare 13 pro­cent av männen och 10 procent av kvinnorna uppgav sig röka då och då (Statens folkhälsoinstitut, 2009).

….risken är 80 procent större för en rökare än en icke-rökare att uppleva rygg­värk och drabbas av psoriasis.

(Källa: Folkhälsoinstitutet)

Läs mer här

/ Bessie, Netdoktorredaktionen

Hårdare tag, fler svenskar fimpar?

Hårdare tag, fler sveskar fimpar?

Hårdare tag, fler svenskar fimpar?

Folkhälsoinstitutet, FHI, kräver nu hårdare tag för att få bukt med svenskarna nikotinanvändande. FHI fick 69 miljoner kronor för att få svenskar att fimpa mellan 2008 och 2010, något som dock än så länge inte har uppfyllts, skriver Dagens Nyheter på nätet.

Några av de förslag som FHI nu föreslår är att höja tobaksskatten (5 procent årligen), införa total marknadsförings- och exponeringsförbud – tobak ska inte få förvaras inom synhåll för konsumenterna, lagstiftning om fler rökfria miljöer och dessutom föreslår de att det ska bli förbjudet för personer under 18 år att röka.
Under de senaste fem åren har drygt 200 000 svenskar slutat röka, något man visserligen är nöjd över från Folkhälsoinstitutets sida. Men samtidigt märks en utplaning och i vissa fall en ökning. Bland män till exempel röker numera 12 procent, vilket är en ökning med en procent jämfört med förra året.
Bland personer med utländsk bakgrund röker 19 procent och 43 procent av flickorna som går andra året i gymnasiet säger att de röker. År 2004 svarade 38 procent av flickorna att de röker, även bland killar i samma ålder säger 36 procent i dag att de röker. Motsvarande siffra 2004 var 32 procent.

700 000 riskbrukare i Sverige

700 000 riskbrukare i Sverige

Cirka 700 000 svenskar dricker på ett sätt som kan ge sociala och medicinska konsekvenser, så kallat riskbruk. ”Uppmärksamhetsveckan om riskbruk av alkohol” har startat, skriver Folkhälsoinstitutet, FHI.

Den riskabla konsumtionen bland unga män mellan 16-29 år ser ut att minska, visar statistik enligt FHI. Från 2004 till 2010 har andelen minskat från 37 procent till 31 procent. Trots det är riskbruket fortfarande mest utbrett i åldersgruppen 16-29 år och vanligare bland män än kvinnor. Syftet med uppmärksamhetsveckan är sprida kunskap och uppmärksamma alkoholens roll för ohälsa.

Det är svårt att exakt säga vad som är riskbruk av alkohol, detta för att den individuella känsligheten för vad som är riskabel alkoholkonsumtion varierar från person till person.

Men följande riktvärden finns:
Män: mer än 14 standardglas per vecka eller 5 standardglas eller mer vid samma tillfälle.
Kvinnor: mer än 9 standardglas per vecka eller 4 standardglas eller mer vid samma tillfälle.

Med 1 standardglas menas: 33 cl starköl eller 12-15 cl vin eller 4 cl sprit

Läs mer om alkohol och beroende här

Netdoktors expert Kerstin Käll chattade med besökare om beroende och och missbruk – Ta del av chatten här

/ Netdoktorredaktionen

 

Folkhälsoinstitutet vill ha rökförbud utomhus

För ungefär fem år sedan införde Sverige rökförbud inomhus på krogen. Rökstoppet blev en succé, både genom att restaurang- och krogpersonal mår bättre, samtidigt som både restauranger och krogar tvärtemot vad kritikerna trott, går bättre.

I dag rapporterar Dagens Nyheter om att Statens folkhälsoinstitut vill ta ännu ett steg i kampen mot rökning, med föreslagna rökstopp på uteserveringar, lekplatser, tågperronger och inom hela Hemtjänsten. Så här säger Åsa Lundquist, projektledare för Nationella tobaksuppdraget vid Statens folkhälsoinstitutet, till Dagens Nyheter:

Det är väldigt mycket kvinnor som berörs av detta. Men det är ingen opinionsstark grupp som kan göra sin röst hörd. Varför ska de som tar hand om våra sjuka och äldre utsättas för passiv rökning när inga andra gör det?

En vårdtagare har rätt att röka hemma. Samtidigt säger arbetsmiljölagen att de anställda har rätt till en rökfri arbetsplats. I några kommuner har problemet lösts genom att Hemtjänsten skickat rökande personal hem till rökande vårdtagare. I Vaggeryds kommun ska de vårdtagande ha vädrat ur sin lägenhet senast femton minuter innan Hemtjänstens personal anländer.

Enligt en undersökning från förra året är en majoritet av svenskarna positiva till att införa fler rökfria zoner. Till exempel vill över 70% av svenskarna ha rökförbud på uteserveringar.

Lär dig mer om rökning och dess konsekvenser här.

/Björn, Netdoktorredaktionen


www.netdoktor.se

Netdoktor på Twitter

RSS Nyheter från Netdoktor

  • Ett fel har uppstått; flödet är troligen nere. Försök på nytt senare.

Skriv in din e-postadress för att prenumerera på den här bloggen via e-post.

Gör sällskap med 1 440 andra följare

Annonser