Posts Tagged 'hpv'

Netdoktor slår hål på myter om HPV

”Vaccinet fungerar inte på kvinnor som redan har haft sex” – är det sanning eller myt? Netdoktor slår hål på myter och missuppfattningar om humant papillomvirus, HPV.

Experten Sven- Eric Olsson, överläkare vid Kvinnokliniken på Danderyds sjukhus, hjälper oss att reda ut, vad som faktiskt är sanning och vad som är myt – ta reda på det här!

Gör även vårt quiz för att lära dig mer samt testa dina kunskaper om HPV!

/ Bessie, Netdoktorredaktionen

Annonser

Mer än var tredje kvinna saknar rekommendation om HPV-vaccinering

– Netdoktors upplysningskampanj om HPV

Av de kvinnor i åldern 20-45 år som inte vaccinerat sig mot HPV anger 36 procent att orsaken är att de inte har fått en tydlig rekommendation av sin husläkare eller gynekolog. Knappt var tredje (28 procent) uppger vidare att de tror att det är för sent efter sexdebut. Det visar resultaten från en undersökning genomförd av Netdoktor.se bland drygt 5 300 kvinnor inom ramen för en upplysningskampanj om HPV.

Alla kvinnor som har eller har haft sex riskerar att infekteras av HPV och löper därmed risk att utveckla livmoderhalscancer. Högst risk att infekteras med någon av de cancerframkallande typerna av HPV har man dock vid 15-25 års ålder.

– De flickor som vaccineras i årskurs 5 och 6 kommer att ha ett gott skydd mot livmoderhalscancer. Men en vaccination är inte för sent, trots sexdebut, säger Sven-Eric Olsson, överläkare på kvinnokliniken, Danderyds sjukhus.

Årligen får 40 000 svenska kvinnor besked om avvikande cellprover – en grupp som kan ha nytta av HPV-vaccin, menar Sven- Eric Olsson.

– Vaccineringen behandlar inte en pågående infektion men om cellförändringarna är orsakade av någon av de olika HPV-typerna som ingår i vaccinet så kan en vaccination minska risken för återinsjuknande.

Syfte att öka kunskap
Upplysningskampanjen HPVkoll.se hade som syfte att informera vuxna kvinnor om hur de kan skydda sig mot livmoderhalscancer och andra HPV-relaterade cancerformer, samt kondylom. Mats Halldin, medicinsk chef på Netdoktor kan konstatera att upplysningskampanjen lyckats fylla ett informationsbehov.

– Nu hoppas vi att den ökade kunskapen leder till att kvinnor själva tar initiativ till vaccinering eller tar upp frågan med sin gynekolog, säger Mats Halldin.

Kampanjsidan HPVkoll.se har under perioden maj-december 2012 haft över 35 000 unika besökare. Av dessa har mer än 10 000 kvinnor, varav drygt hälften i åldern 20-45 år, tagit del av allt material.

Fler resultat ur undersökningen

 • 60 procent av de kvinnor som vaccinerat sig rekommenderar andra kvinnor att göra detsamma
 • 56 procent av kvinnorna kan tänka sig att vaccinera sig mot HPV
 • 23 procent tror inte att de löper risk för att drabbas av HPV eftersom de lever i en fast relation
 • 22 procent uppger att de inte har satt sig in i nyttan med att vaccinera sig

Innehållet i upplysningskampanjen HPVkoll.se är framtaget av Netdoktor och granskat av överläkare Sven-Eric Olsson, Kvinnokliniken, Danderyds sjukhus.

Kampanjen uppbär ekonomiskt stöd av Sanofi Pasteur MSD. Copyright Netdoktor.se AB 2012.

För mer information, bilder eller intervjuer, välkommen att kontakta:Ann-Charlotte Beckman, VD på Netdoktor.se, tel: 08-545 158 71, 070-954 78 60, e-post: anbe@netdoktor.se

Innehåll på HPVkoll.se

 • Test av kunskaper med e-brev om HPV.
 • Undersökning som syftade till att öka förståelsen om HPV.
 • Möjlighet att dela med sig och sprida kunskap om HPV.

Kort om HPV (humant papillomvirus)

 • HPV är ett vanligt förekommande virus.
 • HPV kan infektera både hud och slemhinnor.
 • Det finns fler än hundra olika typer av viruset.
 • Ett antal HPV-typer kan orsaka allvarliga cellförändringar i livmoderhalsen.
 • Ett femtontal av dessa infekterar underlivsområdet och är så kallade ”högrisktyper” som kan orsaka cancer i livmoderhalsen, anus, penis, vulva (blygdläppar) och vagina.
 • Det finns även ”lågrisktyper” som kan orsaka kondylom.
 • Fyra miljoner svenskar smittas någon gång i livet av HPV.
 • 40 000 svenska kvinnor har avvikande cellprov varje år.
 • 450 svenska kvinnor får livmoderhalscancer varje år.
 • Livmoderhalscancer är den tredje vanligaste cancerformen (efter bröstcancer och malignt melanom) bland kvinnor mellan 15-45 år.
 • 150 svenska kvinnor avlider årligen till följd av livmoderhalscancer.

Bli ett fan av Netdoktor på Facebook
Följ Netdoktor på Twitter
Läs Netdoktors blogg

Fakta om Netdoktor
Netdoktor.se är Sveriges ledande hälsoportal med 500 000 besök varje månad och omkring 220 000 medlemskap inom 30 olika communities. Bakom Netdoktor.se står ett redaktionellt team av Sveriges ledande läkare, journalister och webbutvecklare som besvarar medlemmarnas frågor och erbjuder hälsonyheter, fakta och erfarenhetsutbyte via forum och bloggar. Det redaktionella materialet är under oberoende kontroll av Netdoktor och dess medicinska experter. Netdoktor driver även NetdoktorPro – medicinskt verktyg för läkare.

Expertchatt om humant papillomvirus, HPV

Experten: Ålder inte avgörande för en HPV-vaccination

En av fyra kvinnor i åldrarna 18-45 år tror sig vara för gamla för att det ska vara lönt att vaccinera sig mot det sexuellt överförbara viruset, HPV. Det visar en undersökning som YouGov gjort på uppdrag av Netdoktor.se

Att åldern skulle vara avgörande är en felaktig bild, menar Annika Johnsson, överläkare vid Centrum för sexuell hälsa vid Skånes Universitetssjukhus.

– Mina patienter säger ofta ”det är väl för sent för mig att bli vaccinerad”. Att åldern skulle vara avgörande är tyvärr en felaktig bild som lever kvar. Det är mycket viktigare att se till sin livsstil än ålder för att avgöra om man har nytta av att vaccinera sig. Den kvinnan som gifte sig vid 25 efter att ha haft några olika partners och nu tio år senare blir singel och träffar fler män igen har till exempel absolut anledning att vaccinera sig.

Humant papillomvirus, HPV, är ett mycket vanligt virus och smittar över fyra miljoner svenskar någon gång i livet. Det finns mer än hundra olika typer av viruset. Ett femtontal av dessa infekterar underlivsområdet och är så kallade ”högrisktyper” som kan orsaka cancer i livmoderhalsen, anus, penis, vulva (blygdläppar) och vagina. Det finns även ”lågrisktyper” som kan orsaka kondylom.

Väljer kvinnor bort vaccination är konsekvensen, enligt Annika Johnsson, att de inte får det skydd som skulle kunna göra att de undviker att drabbas av livmoderhalscancer.

Idag på Netdoktor: Annika Johnsson chattar om HPV

Har du frågor om HPV-vaccinet, vilka effekter det har, hur viruset smittar eller något annat? Då har du chans att ställa dina frågor om humant papillomvirus, HPV, till Annika Johnsson idag, tisdagen 13:e november klockan 13.00. Har du inte möjlighet att delta i chatten live kan du ställa dina frågor redan nu genom att klicka här!

I Sverige får omkring 40 000 kvinnor varje år besked om avvikande cellprover och för 450 kvinnor leder cellförändringarna till livmoderhalscancer. Livmoderhalscancer är den tredje vanligaste cancerformen bland kvinnor mellan 15-44 år och årligen avlider 150 kvinnor till följd av sjukdomen.

Vill du förbättra och öka dina kunskaper om HPV? Gör det genom att besöka www.HPVkoll.se

Fakta om Netdoktor
Netdoktor.se är Sveriges ledande hälsoportal med 500 000 besök varje månad och omkring 220 000 medlemskap inom 30 olika communities. Bakom Netdoktor.se står ett redaktionellt team av Sveriges ledande läkare, journalister och webbutvecklare som besvarar medlemmarnas frågor och erbjuder hälsonyheter, fakta och erfarenhetsutbyte via forum och bloggar. Det redaktionella materialet är under oberoende kontroll av Netdoktor och dess medicinska experter. Netdoktor driver även NetdoktorPro – medicinskt verktyg för läkare.

Bli ett fan av Netdoktor på Facebook
Följ Netdoktor på Twitter
Läs Netdoktors blogg

 

Är livmoderhalscancer ärftligt?

I Netdoktors tjänst ”fråga doktorn” svarar Sveriges ledande experter på medlemmars frågor. Är livmoderhalscancer ärftligt? Sven-Eric Olsson, överläkare vid Kvinnokliniken, Danderyds sjukhus svarar på frågan.

Fråga: Hej, jag är en kvinna på 39 år. Min mormor och min moster har båda drabbats av livmoderhalscancer. Nu undrar jag om detta brukar vara ärftligt samt om jag borde gå på cellprovskontroll oftare än vart 3:e år på grund av detta?

Svar: Hej! Man har sett att i vissa släkter är livmodercancer vanligare. Detta kan tyckas märklig då livmoderhalscancer orsakas av ett virus – HPV. Nyare forskning har påvisat att vissa släkter skulle kunna ha ett snällare immunförsvar så att om man drabbas av HPV tar inte immunsystemet alltid bort viruset utan det kan ligga och pyra och så småningom orsaka cancer.

Man tror nog inte att det går snabbare än vanlig tumörutveckling men att det är vanligare att viruset inte försvinner i dessa släkter. Det ska nog räcka att du följer det vanliga programmet vart 3:e år, men det skadar förstås inte att ta oftare.

Frågan besvarades: 2012.05.15

Har du koll på HPV – testa dina kunskaper på HPVkoll.se

/ Bessie, Netdoktorredaktionen

Stort informationsbehov om HPV

– Ny folkhälsokampanj ska öka och sprida kunskapen om HPV

Nästan hälften av alla kvinnor i åldern 18-45 år är intresserade av att få mer information om humant papillomvirus, HPV. Av de kvinnor som kunde tänka sig att vaccinera sig mot HPV var det hela 62 procent som var intresserade av att få mer information. Det visar en undersökning som analysinstitutet YouGov genomfört på uppdrag av Netdoktor.se

Idag startar en folkhälsokampanj om HPV. Målet med kampanjen är att sprida kunskap om HPV och dess allvarliga konsekvenser. Kampanjen syftar även till att informera vuxna kvinnor om hur de kan skydda sig mot livmoderhalscancer och andra HPV-relaterade cancerformer och kondylom (könsvårtor).

Humant papillomvirus, HPV, är ett mycket vanligt virus och smittar över fyra miljoner svenskar någon gång i livet. Det finns mer än hundra olika typer av viruset. Ett femtontal av dessa infekterar underlivsområdet och är så kallade ”högrisktyper” som kan orsaka cancer i livmoderhalsen, anus, penis, vulva (blygdläppar) och vagina. Det finns även ”lågrisktyper” som kan orsaka kondylom.

Sven-Eric Olsson, överläkare vid Kvinnokliniken på Danderyds sjukhus menar att det finns en stor kunskapslucka om HPV, och att det därför är viktigt att öka kunskapen om viruset.

– HPV är världens vanligaste sexuellt överförbara infektion och drabbar både kvinnor och män. En vanlig missuppfattning är att det är för sent att skydda sig mot HPV om man har haft sex. Faktum är dock att de flesta kvinnor som sexdebuterat inte har smittats av alla fyra virustyper som vaccinet kan ge skydd emot. Dessa kvinnor har därför nytta av en vaccination, säger Sven-Eric Olsson.

Risken för HPV-infektion kvarstår hela livet. Högst risk att infekteras med någon av de cancerframkallande typerna av HPV har man dock vid 15-25 års ålder.

I Sverige får omkring 40 000 kvinnor varje år besked om avvikande cellprover och för 450 kvinnor leder cellförändringarna till livmoderhalscancer. Livmoderhalscancer är den tredje vanligaste cancerformen bland kvinnor mellan 15-44 år och årligen avlider 150 kvinnor till följd av sjukdomen.

HPVkoll.se
www.HPVkoll.se kan man testa sina kunskaper om HPV och även lära sig mer om hur man skyddar sig. Man kan samtidigt delta i en undersökning om HPV, livmoderhalscancer och vaccinering.

– Vi ser folkhälsokampanjer som ett bra verktyg till öka och sprida kunskap. Förra året gick startskottet för Netdoktors folkhälsokampanjer, då lungsjukdomen KOL stod i fokus. I år satsar vi på att sprida kunskap om HPV, säger Ann-Charlotte Beckman, vd på Netdoktor.se.

Kampanjen omfattar ett kunskapstest samt ett antal informationsmejl till intresserade deltagare. Testet och de uppföljande mejlen syftar till att öka deltagarnas förståelse för varför HPV kan vara en risk för dem och hur man kan skydda sig samt varför det är viktigt att skydda sig genom vaccination – även om man är vuxen och redan varit i kontakt med HPV.

Kunskapskampanjen på HPVkoll.se är framtagen av Netdoktor AB i samarbete med Sanofi Pasteur MSD. Copyright Netdoktor.se AB 2012.

För mer information, bilder eller intervjuer, välkommen att kontakta:
Ann-Charlotte Beckman, VD på Netdoktor.se, tel: 08-545 158 71, 070-954 78 60, e-post: anbe@netdoktor.se

Om HPVkoll.se
www.HPVkoll.se kan man:
– Testa sina kunskaper och lära sig mer om HPV.
– Delta i en undersökning som syftar till att öka förståelsen om HPV.
– Dela med sig och sprida kunskap om HPV.

Kort om HPV (humant papillomvirus):
– HPV är ett vanligt förekommande virus.
– HPV kan infektera både hud och slemhinnor.
– Ett antal HPV-typer kan orsaka allvarliga cellförändringar i livmoderhalsen.
– Fyra miljoner svenskar smittas någon gång i livet av HPV.
– 40 000 svenska kvinnor har avvikande cellprov varje år.
– 450 svenska kvinnor får livmoderhalscancer varje år.
– Livmoderhalscancer är den tredje vanligaste cancerformen (efter bröstcancer och malignt melanom) bland kvinnor mellan 15-45 år.
– 150 svenska kvinnor avlider årligen till följd av livmoderhalscancer.

Om Netdoktor
Netdoktor.se är Sveriges ledande hälsoportal med 600 000 besök varje månad och omkring 200 000 medlemskap inom 30 olika communities. Bakom Netdoktor.se står ett redaktionellt team av Sveriges ledande läkare, journalister och webbutvecklare som besvarar medlemmarnas frågor och erbjuder hälsonyheter, fakta och erfarenhetsutbyte via forum och bloggar. Det redaktionella materialet är under oberoende kontroll av Netdoktor och dess medicinska experter. Netdoktor driver även NetdoktorPro – medicinskt verktyg för läkare.

Netdoktor.se AB, som äger och driver Netdoktor.se och NetdoktorPro.se, har sitt säte på Holländargatan 22 i Stockholm och drivs av dess grundare sedan 2002. I mars 2010 gick mediekoncernen Bonnier via investmentbolaget B Media Invest in som delägare i företaget.

Bli ett fan av Netdoktor på Facebook
Följ Netdoktor på Twitter
Läs Netdoktors blogg

Expertchatt om könssjukdomar

På måndag (10/5) klockan 16.30 medverkar Annika Johnsson, överläkare på Centrum för sexuell hälsa i Malmö, i Netdoktors Expertchatt. Under 45 minuter ges Netdoktors medlemmar och besökare chansen att få svar på sina frågor kring könssjukdomar.

Klicka här för att redan nu gå till chatten och ställa dina frågor i förväg

Svårt att skydda sig mot kondylom

Könssjukdomar överförs oftast via oskyddade vaginala, orala eller anala samlag. För att undvika en könssjukdom är kondom vanligen det mest effektiva skyddet. Men mot könssjukdomen kondylom, som är den vanligaste sexuellt överförda virusinfektionen, är kondomen inget säkert skydd.

– De allra flesta som bär på viruset märker inte av någonting alls utan känner sig fullt friska och har inga symtom. Förrädiskt nog leder detta till att man kan smitta någon annan, som kan få kondylom varpå könsvårtor uppstår. Viktigt att poängtera är att även om vårtorna försvinner så kan själva viruset finnas kvar, därför är det viktigt att försöka vaccinera sig för bästa skyddande effekt, säger Annika Johnsson, överläkare på Centrum för sexuell hälsa i Malmö.

Läs hela intervjun med Annika Johnsson här

För dig som inte kan medverka i chatten i realtid, finns det möjlighet att skicka in dina frågor i förväg.

Klicka här för att redan nu gå till chatten och ställa dina frågor i förväg

/Björn, Netdoktorredaktionen


www.netdoktor.se

Netdoktor på Twitter

RSS Nyheter från Netdoktor

 • Ett fel har uppstått; flödet är troligen nere. Försök på nytt senare.

Skriv in din e-postadress för att prenumerera på den här bloggen via e-post.

Gör sällskap med 1 440 andra följare

Annonser