Posts Tagged 'abort'

Bristande kunskaper om folsyra

Bladgrönsaken mangold innehåller mycket folsyra

Läkemedelsvärlden rapporterar om att nio av tio svenskar inte vet när en kvinna bör äta folsyra för att minska risken att få barn med ryggmärgsbråck. Nu startar Livsmedelsverket en informationskampanj för att öka kunskapen.

Livsmedelsverket har låtit undersökningsföretaget Novus ringa till 1 000 personer för att undersöka kunskaperna om folsyra och sambandet med graviditet och risken för ryggmärgsbråck. Endast 14 procent av de tillfrågade kunde svara på frågan när en kvinna bör ta extra tillskott av folsyra.

Förhoppningen är nu att vårdpersonal ska hänvisa patienter till sidan. Livsmedelsverket rekommenderar en kvinna som planerar att bli gravid att äta ett tillskott innehållande 400 mikrogram folsyra. Folsyra finns också i stora mängder naturligt i bladgrönsaker.

Varje år föds det i Sverige 20-25 barn med ryggmärgsbråck och det utförs cirka 80 aborter per år efter vecka 16 på grund av att fostret har ryggmärksbråck.

Folsyra kan också minska risken för hjärtmissbildningar (Läkemedelsvärlden)

Folsyra kanske påverkar för tidiga födslar

Enligt en amerikans studie har forskare kommit fram till att B-vitaminen folsyra kanske kan halvera risken för att få förtidigt födda barn, före vecka 32. Totalt medverkade 35 000 kvinnor i studien där de själva fick uppge hur mycket folsyra de åt ett år innan graviditeten. Vetenskapsradions Sven Cnattingius, professor i reproduktionsepidemiolog vid Karolinska sjukhuset i Solna, säger:

Det här är en viktig studie, men det är alldeles för tidigt att kunna göra några rekommendationer utifrån den.

Sven Cnattingius ser fram emot uppföljande studier, för än så länge har forskarna inte kunnat skilja ut om det är nyttan av folsyra som bidrog till färre för tidiga födslar eller ett allmänt nyttigt beteende hos kvinnor som tar extra folsyra.

Källa: Vetenskapsradions nätupplaga 2009-05-12 © Netdoktor.se Jozephine Hagenlöf

Frågor och svar om folsyra (Livsmedelsverket)

/Björn, Netdoktorredaktionen

Annonser

www.netdoktor.se

Netdoktor på Twitter

RSS Nyheter från Netdoktor

  • Ett fel har uppstått; flödet är troligen nere. Försök på nytt senare.

Skriv in din e-postadress för att prenumerera på den här bloggen via e-post.

Gör sällskap med 1 441 andra följare

Annonser