Arkiv för oktober, 2014

Nokturi – en folksjukdom i det tysta

Ny
upplysningskampanj om att tvingas gå och kissa på natten

Att ha nokturi
innebär att gå upp och kissa en eller flera gånger varje natt. Det är så
vanligt att läkare betraktar nokturi som en folksjukdom. Men kunskapen om
nokturi är låg både hos allmänheten och inom sjukvården. Därför startar Netdoktor i dag en ny upplysningskampanj om nokturi.

Hundratusentals
svenskar får sin sömn förstörd av att tvingas gå upp och kissa på natten. Nokturi
drabbar både kvinnor och män i alla åldrar, men tilltar med stigande ålder. Mer
än hälften av alla över 50 år har nokturi. Normalt bildas mer urin på dagen än
på natten, vilket är ett naturligt sätt för kroppen att få vila ostört. Vid
nokturi bildas för mycket urin på natten och resultatet är att man vaknar och
tvingas gå på toaletten. Många vaknar flera gånger varje natt med störd sömn
och trötthet på dagen som följd.

En
tidigare upplysningskampanj som Netdoktor genomfört, där över 10 000 personer
lämnade upplysningar om sina problem med nattkissning, visar att många har
stora problem med nokturi. Närmare hälften av dem som tvingades gå upp och
kissa varje natt hade inte sökt läkarhjälp. Många känner inte till att det
finns hjälp att få, och en del känner att det är genant att söka vård.

Även
inom sjukvården är nokturi ett ofta förbisett problem. De främsta experterna i
Sverige inom nokturi publicerade nyligen en kunskapsöversikt i Läkartidningen[1].
De konstaterar i artikeln att nokturi är en underdiagnostiserad och ofta
obehandlad folksjukdom.


Många lider i tysthet av nokturi, och många vet inte att hjälp finns att få.
För yngre patienter kan besvären leda till nedsatt livskvalitet och
sjukskrivningar. För den stora gruppen äldre patienter ökar bland annat risken
för fall och frakturer när de ska ta sig upp till toaletten mitt i natten,
säger Netdoktors expert Aino
Fianu Jonasson, överläkare i gynekologi och obstetrik vid Karolinska
Universitetssjukhuset, Huddinge, och en av läkarna bakom artikeln.

När
läkare utreder nokturi är det viktigt att patienten fyller i en miktionslista,
där tidpunkt och volym av urin vid varje toalettbesök antecknas under några
dygn. Miktionslistan ger läkaren vägledning till bakomliggande orsaker och
vilken behandling som kan minska urinmängden på natten.

Netdoktors
upplysningskampanj innehåller bland annat en miktionslista som går att skriva
ut och användas inför läkarbesök.

[1] Läkartidningen.
2014;111:CUWD

Fakta om nokturi

 • Nokturi är ett tillstånd där man
  vaknar en eller flera gånger på natten för att kissa.
 • Den ökade nattliga
  urinproduktionen och urinblåsans kapacitet att lagra urin eller en
  kombination av dessa är de vanligaste orsakerna till nokturi.
 • Drabbar både kvinnor och män i
  alla åldrar, och ökar med stigande ålder. Mer än hälften av alla över 50
  år har nokturi.
 • En av de vanligaste orsakerna
  till störd nattsömn.
 • Åtta av tio med nokturi har
  nattlig överproduktion av urin, så kallad nattlig polyuri.
 • Beror oftast på för låga halter
  av hormonet vasopressin, som är kroppens naturliga sätt att minska
  urinmängden på natten, så vi får sova ostört.
 • Bör utredas av allmänläkare.
 • Om nokturin beror på nattlig
  polyuri kan man överväga behandling med desmopressin, ett hormon som är
  snarlikt det kroppsegna hormonet vasopressin och som minskar urinmängderna
  på natten.

Om kampanjen

Med
upplysningskampanjen HarDuNokturi.se hoppas Netdoktor
sprida kunskap om folksjukdomen nokturi och hur diagnostik och behandling går
till. Kampanjen vänder sig till dem som tvingas gå upp och kissa på natten,
till anhöriga, samt till personal inom sjukvården.

Upplysningskampanjen
omfattar ett kunskapstest och ett antal informationsmejl till intresserade
deltagare. Testet och de uppföljande mejlen skall öka deltagarnas förståelse
för nokturi, vad man själv kan göra för att minska nattkissandet, samt vilka
behandlingsmöjligheter som finns.

Innehållet
på HarDuNokturi.se har tagits fram av Netdoktor och granskats av docent Aino
Fianu Jonasson, överläkare i gynekologi och obstetrik vid Karolinska
Universitetssjukhuset, Huddinge.

Kampanjen
uppbär ett ovillkorat ekonomiskt stöd från Ferring Läkemedel AB.

Mer information

För
mer information, bilder eller intervjuer, välkommen att kontakta:

Ann-Charlotte
Beckman, VD på Netdoktor.se, tel: 08-545 158 71, 070-954 78 60, e-post: anbe@netdoktor.se

Copyright
Netdoktor.se AB 2014.

Bli ett fan av Netdoktor på Facebook
Följ Netdoktor på Twitter
Läs Netdoktors blogg

Fakta om Netdoktor
Netdoktor.se är Sveriges ledande hälsoportal med 950 000 besök varje månad och över 67 000 medlemmar. NetdoktorPro är ett medicinskt verktyg för läkare med 70 000 besök varje månad och 2 300 medlemmar.

Bakom Netdoktor står ett redaktionellt team av Sveriges ledande läkare, journalister och webbutvecklare som besvarar medlemmarnas frågor och erbjuder hälsonyheter, fakta och erfarenhetsutbyte via forum och bloggar. Det redaktionella materialet är under oberoende kontroll av Netdoktor och dess medicinska experter.

Annonser

www.netdoktor.se

Netdoktor på Twitter

RSS Nyheter från Netdoktor

 • Ett fel har uppstått; flödet är troligen nere. Försök på nytt senare.

Skriv in din e-postadress för att prenumerera på den här bloggen via e-post.

Gör sällskap med 1 439 andra följare

Annonser