Arkiv för september, 2013

Bältros ger många drabbade långvarig nervsmärta

Netdoktors pågående upplysningskampanj:

Var fjärde svensk drabbas någon gång i livet av bältros, oftast efter 50 års ålder. Bältros ger hudutslag, blåsor och ofta även nervsmärta som ibland kan vara mycket svår och kvarstå en längre tid. Netdoktors pågående upplysningskampanj kring bältros bekräftar att många drabbade har svåra smärtor under en längre tid.

Upplysningskampanjen på www.BältrosKoll.se syftar till att öka kunskaperna om bältros, vad den som drabbas kan göra och och hur sjukdomen kan förebyggas genom vaccinering. Kampanjen som inleddes i slutet av augusti har redan nått över 15 000 personer. Många rapporterar om svåra nervsmärtor i samband med sjukdomen.

Eftersom nästan alla vuxna svenskar haft vattkoppor som barn kan bältros drabba vem som helst. Efter vattkoppor ligger varicella-zosterviruset kvar vilande i kroppens nervknutor. Bältros innebär att viruset återaktiveras, och när detta sker kan inte förutsägas. Det första symtomet är en brännande smärta på huden, oftast på överkroppen. Efter några dagar kommer utslag och blåsor.

Bältros hade tidigare det passande namnet helveteseld. Det syftar på den intensiva nervsmärta som många drabbas av i samband med sjukdomen. Ungefär var tionde drabbas av långvariga nervsmärtor, så kallad postherpetisk neuralgi. Risken ökar med stigande ålder. Bältros kan även leda till andra komplikationer som ansiktsförlamning och synskador när utslagen uppstår i ansiktet och särskilt omkring ögonen.

En ny avhandling vid Sahlgrenska Akademin visar att bältros även kan ge infektion i hjärnan . I avhandlingen visas på en tydlig koppling mellan bältros och nervcellsskada och kognitiv nedsättning efter hjärninflammation. Uppemot 200 personer drabbas varje år i Sverige av infektion i hjärnan på grund av bältros, enligt avhandlingen.

– Bältros är en relativt vanlig sjukdom, särskilt bland äldre personer som också löper större risk för komplikationer. Därför är det positivt att det nu finns ett vaccin mot bältros som minskar risken för insjuknande och långvarig nervsmärta, säger docent Marie Studahl, överläkare vid infektionskliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg.

Tidiga resultat från Netdoktors kampanj visar att många känner svåra smärtor av bältros. Över hälften av dem som lämnat upplysningar om sin sjukdom har angett 7 eller högre på en skala 1-10 där 10 står för värsta tänkbara smärta. En av fem uppger att de drabbas av långvarig nervsmärta.

Bältros behandlas med antiviral medicin. För att behandlingen ska ha god effekt är det viktigt att den påbörjas så tidigt som möjligt och helst inom 72 timmar efter det att hudutslagen uppstår. Behandling är särskilt viktig om utslag uppstår i ansiktet kring ögon och öron.

Vaccin som förebygger bältros finns nu tillgängligt i Sverige. Vaccinet förebygger inte alla fall av bältros eller nervsmärta, men har visat sig kunna minska risken för insjuknande i bältros med upp till hälften och risken för långvarig smärta efter bältros med upp till 70 procent hos personer över 60 år. Vaccinet har använts i USA och Kanada på över 12 miljoner människor och har visat sig ha en mycket god säkerhetsprofil.

Fakta om bältros

 • Bältros orsakas av varicella-zostervirus som ligger vilande hos nästan alla vuxna svenskar, till följd av tidigare vattkoppsinfektion. Omkring var fjärde får bältros någon gång i livet.
   Bältros drabbar oftast personer över 50 år. Några procent kan få bältros flera gånger i livet.
 • Det går inte förutsäga vem som drabbas, och när det sker. Orsaken är kopplad till förändringar i immunförsvaret, som i sin tur är påverkad av ålder och andra allvarliga sjukdomar. Även psykisk stress kan vara en utlösande faktor.
 • Bältros är ingen särskilt smittsam sjukdom, men kan smitta vid direktkontakt med sårblåsor. Den som smittas kan då få vattkoppor, inte bältros, om personen inte haft vattkoppor tidigare.
 • Det första symtomet på bältros är oftast en brännande smärta på en hudyta, oftast på överkroppen. Efter några dagar kommer på samma område en hudrodnad och små blåsor som ofta kliar. Blåsorna torkar ut efter några veckor och faller av.
 • Smärtan försvinner oftast efter några veckor. Men en del drabbas av långvarig nervsmärta, så kallad postherpetisk neuralgi. Risken för långvarig nervsmärta ökar med stigande ålder.
 • Om bältros sätter sig i ansiktet kring ögonen finns risk för tillfälliga eller bestående komplikationer som synskada eller ansiktsförlamning.
 • Forskning visar även att bältros kan ge hjärninflammation eller hjärnhinneinflammation. Bältros i hjärnan kan drabba uppemot 200 personer om året i Sverige.
 • Vaccinering mot bältros är avsedd för personer 50 år och äldre och har visats minska risken för insjuknande med drygt hälften och risken för långvarig nervsmärta efter bältros med ca 70 procent.

Om kampanjen BältrosKoll.se
Med upplysningskampanjen BältrosKoll.se hoppas Netdoktor på att sprida kunskap om bältros, sjukdomens symtom och komplikationer, samt hur bältros kan behandlas och förebyggas.

Kampanjen vänder sig främst till dem som inte har haft bältros, men även till dem som tidigare haft bältros samt till anhöriga, vårdpersonal och allmänt intresserade.
Upplysningskampanjen omfattar ett kunskapstest och ett antal informationsmejl till intresserade deltagare. Testet och de uppföljande mejlen skall öka deltagarnas förståelse för bältros, bland annat vad gäller innebörden av sjukdomen och dess komplikationer samt behandlingsmöjligheter.

Netdoktor har utformat allt innehåll och ansvarar för alla delar inom upplysningskampanjen. Samtliga texter är granskade av docent Marie Studahl, överläkare vid infektionskliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg.

Upplysningskampanjen uppbär ovillkorat ekonomiskt stöd från Sanofi Pasteur MSD.

Mer information
För mer information, bilder eller intervjuer, välkommen att kontakta Ann-Charlotte Beckman, VD på Netdoktor.se, tel: 08-545 158 71, 070-954 78 60, e-post: anbe@netdoktor.se

Bli ett fan av Netdoktor på Facebook
Följ Netdoktor på Twitter
Läs Netdoktors blogg

Fakta om Netdoktor
Netdoktor.se är Sveriges ledande hälsoportal med 600 000 besök varje månad och omkring 60 000 medlemmar. Bakom Netdoktor.se står ett redaktionellt team av Sveriges ledande läkare, journalister och webbutvecklare som besvarar medlemmarnas frågor och erbjuder hälsonyheter, fakta och erfarenhetsutbyte via forum och bloggar. Det redaktionella materialet är under oberoende kontroll av Netdoktor och dess medicinska experter. Netdoktor driver även NetdoktorPro – medicinskt verktyg för läkare.

Netdoktor.se AB, som äger och driver Netdoktor.se och
NetdoktorPro.se, har sitt säte på Holländargatan 22 i Stockholm och
drivs av dess grundare sedan 2002. 2010 gick mediekoncernen Bonnier via
investmentbolaget B Media Invest in som delägare i företaget.

Copyright Netdoktor.se AB 2013.

Annonser

Expertchatt om sängvätning hos barn

Föräldrar till sängvätande barn drar sig för att söka hjälp. Det visar delresultat från vår pågående upplysningskampanj på HarDuNattkissat.se

Av de föräldrar som deltagit i undersökningen anger över 40 procent att de inte talat med läkare om barnets sängvätning. De flesta barnen i undersökningen är i åldrarna 5-9 år, men vissa barn är 10-12 år och några över 13 år.

Kissar ditt barn i sängen på natten och har du frågor om sängvätning hos barn? Netdoktorexperten Tryggve Nevéus, barnläkare vid njur- och urinvägsenheten, Akademiska Barnsjukhuset i Uppsala kommer att besvara dina frågor om sängvätning i en chatt. 

Chatten startar idag klockan 14.00 men du kan ställa dina frågor redan nu genom att klicka här!

/ Bessie, Netdoktorredaktionen


www.netdoktor.se

Netdoktor på Twitter

RSS Nyheter från Netdoktor

 • Ett fel har uppstått; flödet är troligen nere. Försök på nytt senare.

Skriv in din e-postadress för att prenumerera på den här bloggen via e-post.

Gör sällskap med 1 439 andra följare

Annonser