Arkiv för april, 2013

Nattkissare lider i det tysta

Netdoktors upplysningskampanj: Nästan hälften söker inte vård

Det finns ett stort mörkertal kring vuxnas nattkissning (nokturi) och barns sängvätning (enures). Resultat från Netdoktors pågående upplysningskampanj visar att närmare hälften av dem som tvingas gå upp och kissa flera gånger per natt, eller som har barn som kissar i sängen undviker att söka läkarhjälp. Många känner inte till att nattkissning kan behandlas, och en del känner skam inför att ta upp problemet.

Delresultat från Netdoktors upplysningskampanj, HarDuNattkissat.se, visar tydligt att nattkissning är ett vanligt förekommande problem. Kampanjen startade i januari 2013 och pågår under
åtta månader. Efter ungefär tre månader har kampanjen nått över 20 000 unika besökare, och över 5 000 personer har deltagit för att lära sig mer om nokturi och enures. Av dessa har närmare 3 000 personer svarat på frågor om sina egna eller sitt barns problem med nattkissning.

Undersökningen visar att de flesta vuxna med nokturi är uppe och kissar två-tre gånger varje natt. Den stördanattsömnen orsakar en rad problem. Över 75 procent uppger att de har svårt att
somna om, och över 80 procent känner sig trötta på dagen. Ungefär hälften anser att prestationen på jobbet försämras och lika många att nattkissandet påverkar livskvaliteten negativt. Andra resultat från undersökningen är att ungefär hälften med nokturi upplever försämrat minne, mindre tålamod, försämrad koncentration, och likaså nedstämdhet och irritation.

– Det är viktigt att söka hjälp om man har de här problemen och inte bara tror att det tillhör stigande ålder. Jag hoppas att upplysningskampanjen bidrar till att fler söker läkare,
säger docent Aino Fianu Jonasson, gynekolog och överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Netdoktors expert på nokturi.

Även föräldrar till sängvätande barn (enures) drar sig för att söka hjälp. Över 40 procent säger i undersökningen att de inte talat med läkare om barnets sängvätning. De flesta
barnen i undersökningen är i åldrarna 5-9 år, men vissa barn är 10-12 år och några över 13 år. Två tredjedelar av föräldrarna har uppgett att barnen kissar på sig varje, eller nästan varje natt. En del barn har provat med kisslarm eller läkemedel, men över hälften har inte fått någon behandling alls. Sängvätningen påverkar barnen negativt. Två tredjedelar har uppgett att deras
barn känner skam över sängvätningen och närmare hälften vill helst inte sova
borta.

– Det är mycket viktigt att föräldrar inte skuldbelägger barnet utan söker hjälp. Det finns välfungerande behandling för barn från sex års ålder, säger Tryggve Nevéus, barnläkare vid njur- och urinvägsenheten, Akademiska Barnsjukhuset i Uppsala och Netdoktors expert på enures.

Mer information

För mer information, bilder eller intervjuer, välkommen att kontakta Ann-Charlotte Beckman, VD på Netdoktor.se, tel: 08-545 158 71, 070-954 78 60, e-post: anbe@netdoktor.se

Fakta om nokturi

 • Nokturi är ett tillstånd där man vaknar en eller flera gånger på natten för att kissa.
 • Den ökade nattliga urinproduktionen och urinblåsans kapacitet att lagra urin eller en kombination av dessa är de vanligaste orsakerna till nokturi.
 • Drabbar både kvinnor och män i alla åldrar, och ökar med stigande ålder. Mer än hälften av alla över 50 år har nokturi.
 • En av de vanligaste orsakerna till störd nattsömn.
 • Åtta av tio med nokturi har nattlig överproduktion av urin, så kallad nattlig polyuri.
 • Beror oftast på för låga halter av hormonet vasopressin, som är kroppens naturliga sätt att minska urinmängden på natten, så vi får sova ostört.
 • Bör utredas av allmänläkare.
 • Om nokturin beror på nattlig polyuri kan man överväga behandling med desmopressin, ett hormon som är snarlikt det kroppsegna hormonet vasopressin och som minskar urinmängderna på natten.

Fakta om enures

 • Enures, eller sängvätning, föreligger när barnet regelbundet kissar i sängen på natten från fem års ålder.
 • Drabbar 5-10 procent av alla lågstadiebarn, och 2-3 procent av barn upp i tonåren. Något vanligare bland pojkar. Ärftliga samband finns.
 • Barn med enures är ofta svåra att väcka på natten, har ofta njurar som bildar för mycket urin på natten, och/eller har en urinblåsa som har för lätt att dra ihop sig.
 • Det är mycket viktigt att inte skuldbelägga barnet. Föräldrar måste aktivt förklara för barnet att sängvätningen inte är hans eller hennes fel.
 • Kan behandlas med enureslarm, en detektor som utlöser en ljudsignal så fort barnet kissar på sig.
 • Kan även behandlas med desmopressin, ett läkemedel som är snarlikt ett kroppseget hormon som minskar urinmängderna på natten.
 • Aktivbehandling med enureslarm eller desmopressin är aktuellt från sex års ålder.

HarDuNattkissat.se

www.HarDuNattkissat.se kan man öka sina kunskaper om nokturi och enures och om vilken hjälp som finns att få.

Kampanjen omfattar ett kunskapstest samt ett antal informationsmejl till intresserade deltagare, och syftar till att få fram mer kunskap om hur vanligt det är med nokturi och enures. Allt material har producerats av Netdoktor i samarbete med företagets medicinska experter på området.

Kampanjen pågår till september 2013. Den stöds av ett ovillkorat ekonomiskt bidrag från Ferring Läkemedel AB.

Bli ett fan av Netdoktor på Facebook
Följ Netdoktor på Twitter
Läs Netdoktors blogg

Fakta om Netdoktor
Netdoktor.se är Sveriges ledande hälsoportal med 500 000 besök varje månad och omkring 60 000 medlemmar. Bakom Netdoktor.se står ett redaktionellt team av Sveriges ledande läkare, journalister och webbutvecklare som besvarar medlemmarnas frågor och erbjuder hälsonyheter, fakta och erfarenhetsutbyte via forum och bloggar. Det redaktionella materialet är under oberoende kontroll av Netdoktor och dess medicinska experter. Netdoktor driver även NetdoktorPro – medicinskt verktyg för läkare.

Netdoktor.se AB, som äger och driver Netdoktor.se och NetdoktorPro.se, har sitt säte på Holländargatan 22 i Stockholm och drivs av dess grundare sedan 2002.  2010 gick mediekoncernen Bonnier via investmentbolaget B Media Invest in som delägare i företaget.

Annonser

Få expertsvar om multipel skleros

Cirka 17 500 svenskar lever med multipel skleros, ms, och varje år insjuknar omkring 500 personer. Trots omfattande forskning är orsakerna till sjukdomen fortfarande okända, men vissa faktorer verkar bidra till ökad risk att få sjukdomen.

Hur är det att leva med MS och vad säger de senaste forskningsrönen om sjukdomen? Imorgon, onsdag 24/4 klockan 10.00, besvarar MS-experten Anders Svenningsson dina frågor om MS i en chatt på Netdoktor. Kan du inte delta i chatten live har du möjlighet att ställa dina frågor redan genom att klicka här

/ Bessie, Netdoktorredaktionen

Få expertsvar på frågor om demens

Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar blir vanligare ju äldre vi blir. Som anhörig kan diagnosen komma som en chock och kännas som ett tungt ansvar.

– Demenssjukdomar förändrar livet både för den som är sjuk och för de anhöriga. Men även om förändringen blir svår till en början finns det hjälp att få, säger Wilhelmina Hoffman, leg läkare, specialist i geriatrik och föreståndare för Svenskt demenscentrum (SDC).

Är du anhörig eller misstänker du att någon i din närhet kan ha drabbats av någon demenssjukdom? Wilhelmina Hoffman kommer, måndagen den 15/4 klockan 13.00, att besvara frågor om demens i en chatt. Har du frågor till Wilhelmina Hoffman – ställ de redan nu genom att klicka här!

/ Bessie, Netdoktorredaktionen

Många har ryggont i åratal innan diagnos och behandling

Hundratusentals svenskar har ont i ryggen och många drabbade kan ha den kroniska inflammatoriska ryggsjukdomen ankyloserande spondylit, AS.
Patienter får ofta vänta i åratal på diagnos och behandling. Kunskapsbehovet är stort både bland allmänhet och inom sjukvården. Därför startar i dag Netdoktor en upplysningskampanj om AS.

AS, som tidigare kallades Bechterews sjukdom, är en kronisk ryggsjukdom som ofta orsakar svår smärta och stelhet. Sjukdomen utvecklas smygande och börjar vanligen i 20-30-årsåldern. AS börjar ofta med en molande värk i ryggslutet på natten. Ett annat tecken är stelhet på morgonen som minskar vid rörelse och försämras vid inaktivitet.

Många får diagnosen AS först efter många år med svåra smärtor i ryggen. Symtomen kan ibland vara diffusa och det är ganska vanligt att AS-patienter får rätt diagnos först efter att ha besökt flera olika läkare. Det fick Linda Johnsson uppleva. När hon var 13 år fick hon diagnosen juvenil ankyloserande spondylit. Då hade hon haft värk i tio år.

– Jag minns inte alla turer eftersom jag var liten. Men jag minns lättnaden över att äntligen få reda på att jag hade AS, och över få rätt behandling, säger Linda Johnsson, styrelseledamot i Unga Reumatiker.

Netdoktors upplysningskampanj, som genomförs i samverkan med Reumatikerförbundet, syftar till att öka kunskapen om inflammatorisk ryggsjukdom hos allmänheten. Men även inom sjukvården behövs ökade kunskaper. Det tar ofta lång tid innan patienter får rätt diagnos. Detta beror delvis på sjukdomens gradvisa förlopp, men även på att det kan dröja innan patienten får träffa en reumatolog.

– Det är mycket viktigt att ställa diagnosen så tidigt som möjligt så att rätt behandling kan sättas in. Det finns i dag bra metoder med sjukgymnastik och läkemedel som gör att smärta, stelhet och inflammationen i ryggen minskar. Med rätt behandling kan många i dag leva utan smärta och klara av att jobba, säger professor Lennart TH Jacobsson, överläkare vid Reumatologiska kliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, och Netdoktors expert för kampanjen.

– Kunskapen inom primärvården måste bli bättre och det behövs samverkan mellan primärvården och reumatologklinikerna för att hitta dem som har en misstänkt inflammatorisk ryggsjukdom, säger Anne Carlsson ordförande i Reumatikerförbundet.

HarDuRyggont.se
www.HarDuRyggont.se kan man öka sina kunskaper om AS och om vilken hjälp som finns att få.

– Att ha ont i ryggen är ett problem som många svenskar har. De flesta tror nog att det är arbetsrelaterat, eller söker andra orsaker till smärtan än att det kan vara en kronisk inflammatorisk ryggsjukdom. Det här är en angelägen upplysningskampanj för att få ut mer kunskap om AS och få fler att söka hjälp för smärtan, säger Mats Halldin, medicinsk chef på Netdoktor.

Upplysningskampanjen omfattar ett kunskapstest samt ett antal informationsmejl till intresserade deltagare, och syftar till att få ut mer kunskap om den inflammatoriska ryggsjukdomen AS. Netdoktor har utformat allt innehåll och ansvarar för alla delar inom upplysningskampanjen. Samtliga texter är granskade av Lennart TH Jacobsson, professor, överläkare, Reumatologiska kliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg. Kampanjen drivs i samverkan med Reumatikerförbundet, som via sina informationskanaler informerar om AS.

Upplysningskampanjen genomförs även i samverkan med hälso- och sjukvårdsföretaget MSD, som har getts möjlighet att inkomma med synpunkter på upplägget av projektet.

Fakta om AS

 • AS (ankyloserande spondylit) är en kronisk
  inflammatorisk ryggsjukdom som drabbar omkring 0,1-0,2 procent av befolkningen,
  vilket motsvarar 15 000 personer.
 • Sjukdomen debuterar ofta i åldern 20-30 år, och
  sällan efter 40 års ålder. Sjukdomen kan påverka den drabbade hela livet. AS är
  vanligare hos män än hos kvinnor.
 • AS har samband med andra inflammatoriska
  sjukdomar som psoriasis, ögoninflammation och tarminflammation. Det är inte
  klarlagt vad som orsakar AS, men det finns både ärftliga faktorer och
  omgivningsfaktorer som har betydelse, som exempelvis rökning.
 • Sjukdomens gradvisa förlopp bidrar till att det
  kan ta lång tid innan patienten får diagnosen AS. Förekomsten av följande
  symtom kan tyda på AS:

·  Ryggsmärta i minst tre månader

· Symtomdebut tidigare än 40 års ålder

·  Smygande debut

·  Nattlig smärta

·  Förbättring av rörelse, men inte av vila

·  Smärta i skinkorna, på ena eller båda sidorna
(ibland omväxlande)

 • Vid AS är det viktigt med fysisk träning och
  sjukgymnastik för att minska smärta och stelhet, och för att förebygga
  komplikationer längre fram i livet.
 • Andra åtgärder kan vara att anpassa
  arbetsmiljön, samt livsstilsåtgärder som att undvika rökning och övervikt.
 • Läkemedelsbehandling sker ofta med
  antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) i syfte att lindra symtomen och dämpa
  inflammationen. Även behandling med biologiska läkemedel (TNF-hämmare) som
  minskar inflammation och symtom har blivit vanligare vid AS.

Mer information

För mer information, bilder eller intervjuer, välkommen att kontakta Ann-Charlotte Beckman, VD på Netdoktor.se, tel: 08-545 158 71, 070-954
78 60, e-post: anbe@netdoktor.se

Fakta om Netdoktor
Netdoktor.se
är Sveriges ledande hälsoportal med 500 000 besök varje månad och omkring 60 000 medlemmar. Bakom Netdoktor.se står ett redaktionellt team av Sveriges ledande läkare, journalister och webbutvecklare som besvarar medlemmarnas frågor och erbjuder hälsonyheter, fakta och erfarenhetsutbyte via forum och bloggar. Det redaktionella materialet är under oberoende kontroll av Netdoktor och dess medicinska experter. Netdoktor driver även NetdoktorPro – medicinskt verktyg för läkare.Netdoktor.se AB, som äger och driver Netdoktor.se och NetdoktorPro.se, har sitt säte på Holländargatan 22 i Stockholm och drivs av dess grundare sedan 2002. 2010 gick mediekoncernen Bonnier via investmentbolaget B Media Invest in som delägare i företaget.

Reumatikerförbundet
En av Reumatikerförbundets mest angelägna frågor är att påverka hälso- och sjukvården så att patienter snabbare än idag kan få diagnos och ändamålsenlig behandling. Det gäller framför allt för patienter som söker för smärta och problematik i ryggen. Vi vet att många får vänta upp till 6 år innan de till exempel får diagnosen ankyloserande spondylit. Genom att föra dialog och ställa krav på myndigheter och beslutsfattare och påtala hur det förhåller sig hoppas vi kunna förändra situationen för dessa patienter. Reumatikerförbundet har 50 000 medlemmar och genom våra 200 föreningar över hela landet träffas personer med olika reumatiska sjukdomar, får information, byter erfarenheter, stödjer varandra i hur det är att leva med en kronisk sjukdom. Egen träning, fysiska aktiviteter, föreläsningar av olika slag är en del i föreningarnas verksamhet. På vår webb reumatikerforbundet.org finns mycket information att hämta.

MSD
MSD är ett ledande globalt hälso- och sjukvårdsföretag som arbetar för att göra skillnad för många människor världen över. I USA och Kanada är företaget känt under namnet Merck. MSD i Sverige har cirka 240 anställda och kontoret ligger i Sollentuna. Vi marknadsför läkemedel och genomför kliniska prövningar inom bland annat följande sjukdomsområden: kardiologi, immunologi, diabetes, infektionssjukdomar, astma/allergi, kvinnohälsa, cancer, dermatologi och centrala nervsystemets sjukdomar.

Bli ett fan av Netdoktor på Facebook
Följ Netdoktor på Twitter
Läs Netdoktors blogg


www.netdoktor.se

Netdoktor på Twitter

RSS Nyheter från Netdoktor

 • Ett fel har uppstått; flödet är troligen nere. Försök på nytt senare.

Skriv in din e-postadress för att prenumerera på den här bloggen via e-post.

Gör sällskap med 1 439 andra följare

Annonser