Arkiv för januari, 2013

Mer än var tredje kvinna saknar rekommendation om HPV-vaccinering

– Netdoktors upplysningskampanj om HPV

Av de kvinnor i åldern 20-45 år som inte vaccinerat sig mot HPV anger 36 procent att orsaken är att de inte har fått en tydlig rekommendation av sin husläkare eller gynekolog. Knappt var tredje (28 procent) uppger vidare att de tror att det är för sent efter sexdebut. Det visar resultaten från en undersökning genomförd av Netdoktor.se bland drygt 5 300 kvinnor inom ramen för en upplysningskampanj om HPV.

Alla kvinnor som har eller har haft sex riskerar att infekteras av HPV och löper därmed risk att utveckla livmoderhalscancer. Högst risk att infekteras med någon av de cancerframkallande typerna av HPV har man dock vid 15-25 års ålder.

– De flickor som vaccineras i årskurs 5 och 6 kommer att ha ett gott skydd mot livmoderhalscancer. Men en vaccination är inte för sent, trots sexdebut, säger Sven-Eric Olsson, överläkare på kvinnokliniken, Danderyds sjukhus.

Årligen får 40 000 svenska kvinnor besked om avvikande cellprover – en grupp som kan ha nytta av HPV-vaccin, menar Sven- Eric Olsson.

– Vaccineringen behandlar inte en pågående infektion men om cellförändringarna är orsakade av någon av de olika HPV-typerna som ingår i vaccinet så kan en vaccination minska risken för återinsjuknande.

Syfte att öka kunskap
Upplysningskampanjen HPVkoll.se hade som syfte att informera vuxna kvinnor om hur de kan skydda sig mot livmoderhalscancer och andra HPV-relaterade cancerformer, samt kondylom. Mats Halldin, medicinsk chef på Netdoktor kan konstatera att upplysningskampanjen lyckats fylla ett informationsbehov.

– Nu hoppas vi att den ökade kunskapen leder till att kvinnor själva tar initiativ till vaccinering eller tar upp frågan med sin gynekolog, säger Mats Halldin.

Kampanjsidan HPVkoll.se har under perioden maj-december 2012 haft över 35 000 unika besökare. Av dessa har mer än 10 000 kvinnor, varav drygt hälften i åldern 20-45 år, tagit del av allt material.

Fler resultat ur undersökningen

 • 60 procent av de kvinnor som vaccinerat sig rekommenderar andra kvinnor att göra detsamma
 • 56 procent av kvinnorna kan tänka sig att vaccinera sig mot HPV
 • 23 procent tror inte att de löper risk för att drabbas av HPV eftersom de lever i en fast relation
 • 22 procent uppger att de inte har satt sig in i nyttan med att vaccinera sig

Innehållet i upplysningskampanjen HPVkoll.se är framtaget av Netdoktor och granskat av överläkare Sven-Eric Olsson, Kvinnokliniken, Danderyds sjukhus.

Kampanjen uppbär ekonomiskt stöd av Sanofi Pasteur MSD. Copyright Netdoktor.se AB 2012.

För mer information, bilder eller intervjuer, välkommen att kontakta:Ann-Charlotte Beckman, VD på Netdoktor.se, tel: 08-545 158 71, 070-954 78 60, e-post: anbe@netdoktor.se

Innehåll på HPVkoll.se

 • Test av kunskaper med e-brev om HPV.
 • Undersökning som syftade till att öka förståelsen om HPV.
 • Möjlighet att dela med sig och sprida kunskap om HPV.

Kort om HPV (humant papillomvirus)

 • HPV är ett vanligt förekommande virus.
 • HPV kan infektera både hud och slemhinnor.
 • Det finns fler än hundra olika typer av viruset.
 • Ett antal HPV-typer kan orsaka allvarliga cellförändringar i livmoderhalsen.
 • Ett femtontal av dessa infekterar underlivsområdet och är så kallade ”högrisktyper” som kan orsaka cancer i livmoderhalsen, anus, penis, vulva (blygdläppar) och vagina.
 • Det finns även ”lågrisktyper” som kan orsaka kondylom.
 • Fyra miljoner svenskar smittas någon gång i livet av HPV.
 • 40 000 svenska kvinnor har avvikande cellprov varje år.
 • 450 svenska kvinnor får livmoderhalscancer varje år.
 • Livmoderhalscancer är den tredje vanligaste cancerformen (efter bröstcancer och malignt melanom) bland kvinnor mellan 15-45 år.
 • 150 svenska kvinnor avlider årligen till följd av livmoderhalscancer.

Bli ett fan av Netdoktor på Facebook
Följ Netdoktor på Twitter
Läs Netdoktors blogg

Fakta om Netdoktor
Netdoktor.se är Sveriges ledande hälsoportal med 500 000 besök varje månad och omkring 220 000 medlemskap inom 30 olika communities. Bakom Netdoktor.se står ett redaktionellt team av Sveriges ledande läkare, journalister och webbutvecklare som besvarar medlemmarnas frågor och erbjuder hälsonyheter, fakta och erfarenhetsutbyte via forum och bloggar. Det redaktionella materialet är under oberoende kontroll av Netdoktor och dess medicinska experter. Netdoktor driver även NetdoktorPro – medicinskt verktyg för läkare.

Annonser

Många lider av att kissa på natten

– Ny upplysningskampanj ska öka kunskapen om nokturi och enures

Hundratusentals svenskar får sin egen nattsömn förstörd när de tvingas gå upp och kissa en eller flera gånger på natten. Dessutom lider många barn och unga av att de kissar i sängen. Kunskapsbehovet kring såväl vuxnas nattkissning (nokturi) som barns sängvätning (enures) är stort. Därför startar Netdoktor i dag en upplysningskampanj om nokturi och enures.

Målet är att sprida kunskap om orsakerna till att så många i dag har problem med kissning på natten och att det finns bra behandling.

Att tvingas gå upp och kissa på natten är en av de vanligaste orsakerna till störd nattsömn. Tillståndet drabbar både kvinnor och män i alla åldrar, men tilltar med stigande ålder. Den
störda nattsömnen innebär att många är trötta på dagen vilket påverkar både yrkesliv och privatliv negativt. Ofta får också den drabbades partner sin nattsömn förstörd. Många som är drabbade av nokturi söker inte hjälp för sina besvär, dels då tillståndet kan uppfattas som skamligt, dels för att många inte känner till att det finns en medicinsk behandling som är effektiv.

– Det är förstås ett problem att många lider i det tysta av nokturi utan att söka hjälp. Man tror att det är något som hör till stigande ålder. Det är därför viktigt att nå ut med information, inte bara till allmänheten utan även till läkare inomprimärvården, säger docent Aino Fianu Jonasson, gynekolog och överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, medverkande i Nätverk Nokturi och en av Netdoktors experter.

Okunskapen inom sjukvården beror delvis på att nokturi inte har en självklar hemvist hos någon läkarspecialitet. Därför har Nätverk Nokturi bildats, en tvärvetenskaplig expertgrupp bestående av specialister inom urologi, gynekologi, allmänmedicin, geriatrik samt endokrinologi. Läkarna i nätverket har tagit fram behandlingsriktlinjer för nokturi

Sängvätning hos barn vanligt
För många barn är enures (sängvätning) ett stort problem. De flesta barn slutar kissa på sig vid ungefär tre års ålder. Om barnet efter att ha fyllt fem år fortfarande kissar i sängen på natten betecknas det som enures. Av alla sjuåringar beräknas 5-10 procent ha enures, och högre upp i tonåren har ett par procent enures. Det är något vanligare hos pojkar än hos flickor. De flesta slutar kissa i sängen så småningom, spontant, men ibland kan detta dröja långt upp i tonåren eller till och med upp i vuxen ålder.

Barn med enures som är sex år eller äldre bör få aktiv behandling, anser docent Tryggve Nevéus, barnläkare vid njur- och urinvägsenheten, Akademiska Barnsjukhuset i Uppsala och Netdoktorexpert.

– Det är mycket viktigt att inte skuldbelägga barnet. Att lösa problemet genom att inte låta barnet dricka på kvällen brukar inte fungera bra. Det är bättre att söka hjälp eftersom det finns välfungerande behandling, säger Tryggve Nevéus.

HarDuNattkissat.se
www.HarDuNattkissat.se kan man öka sina kunskaper om nokturi och enures och om vilken hjälp som finns att få.

– Det här är verkligen en angelägen kampanj kring något många helst inte pratar om. Jag tror att många lider i det tysta och vänjer sig vid att få nattsömnen förstörd. Därför hoppas jag att upplysningskampanjen kan få fler att söka hjälp. Och många föräldrar är nog osäkra på vad man ska göra när ett barn regelbundet kissar i sängen, säger Mats Halldin, medicinsk chef på Netdoktor.se.

Kampanjen omfattar ett kunskapstest samt ett antal informationsmejl till intresserade deltagare, och syftar till att få fram mer kunskap om hur vanligt det är med nokturi och enures. Allt material har producerats av Netdoktor i samarbete med företagets medicinska experter på området.

Kampanjen stöds av ett ovillkorat ekonomiskt bidrag från Ferring Läkemedel AB.

Copyright Netdoktor.se AB
2013.

Fakta om nokturi

 • Nokturi är ett tillstånd där man vaknar en eller flera gånger på natten för att kissa.
 • Den ökade nattliga urinproduktionen och urinblåsans kapacitet att lagra urin eller en kombination av dessa är de vanligaste orsakerna till nokturi.
 • Drabbar både kvinnor och män i alla åldrar, och ökar med stigande ålder. Mer än hälften av alla över 50 år har nokturi.
 • En av de vanligaste orsakerna till störd nattsömn. Åtta av tio med nokturi har nattlig överproduktion av urin, så kallad nattlig polyuri.
 • Beror oftast på för låga halter av hormonet vasopressin, som är kroppens naturliga sätt att minska urinmängden på natten, så vi får sova ostört.
 • Bör utredas av allmänläkare.
 • Om nokturin beror på nattlig polyuri kan man överväga behandling med demopressin, ett hormon som är snarlikt det kroppsegna hormonet vasopressin och som minskar urinmängderna på natten.

Fakta om enures

 • Enures, eller sängvätning, föreligger när barnet regelbundet kissar i sängen på natten från fem års ålder.
 • Drabbar 5-10 procent av alla lågstadiebarn, och 2-3 procent av barn upp i tonåren. Något vanligare bland pojkar. Ärftliga samband finns.
 • Barn med enures är ofta svåra att väcka på natten, har ofta njurar som bildar för mycket urin på natten, och/eller har en urinblåsa som har för lätt att dra ihop sig.
 • Det är mycket viktigt att inte skuldbelägga barnet. Föräldrar måste aktivt förklara för barnet att sängvätningen inte är hans eller hennes fel.
 • Kan behandlas med enureslarm, en detektor som utlöser en ljudsignal så fort barnet
  kissar på sig.
 • Kan även behandlas med demopressin, ett läkemedel som är snarlikt ett kroppseget hormon som minskar urinmängderna på natten.

Fakta om Netdoktor
Netdoktor.se är Sveriges ledande hälsoportal med 500 000 besök varje månad och omkring 60 000 medlemmar. Bakom Netdoktor.se står ett redaktionellt team av Sveriges ledande läkare,
journalister och webbutvecklare som besvarar medlemmarnas frågor och erbjuder hälsonyheter, fakta och erfarenhetsutbyte via forum och bloggar. Det redaktionella materialet är under oberoende kontroll av Netdoktor och dess medicinska experter. Netdoktor driver även NetdoktorPro – medicinskt verktyg för läkare.

Netdoktor.se AB, som äger och driver Netdoktor.se och NetdoktorPro.se, har sitt säte på Holländargatan 22 i Stockholm och drivs av dess grundare sedan 2002.  2010 gick mediekoncernen Bonnier via investmentbolaget B Media Invest in som delägare i företaget.

För mer information, bilder eller intervjuer, välkommen att kontakta Ann-Charlotte Beckman, VD på Netdoktor.se, tel: 08-545 158 71, 070-954 78 60, e-post: anbe@netdoktor.se

Bli ett fan av Netdoktor på Facebook
Följ Netdoktor på Twitter
Läs Netdoktors blogg


www.netdoktor.se

Netdoktor på Twitter

RSS Nyheter från Netdoktor

 • Ett fel har uppstått; flödet är troligen nere. Försök på nytt senare.

Skriv in din e-postadress för att prenumerera på den här bloggen via e-post.

Gör sällskap med 1 439 andra följare

Annonser