Arkiv för april, 2012

Få expertsvar om multipel skleros, MS

Tre faktorer ökar risken att drabbas av MS

Idag vet man fortfarande väldigt lite om orsaken till MS, men det finns framförallt tre riskfaktorer som vissar koppling till ökad risk att drabbas av MS. Dessa riskafaktorer blir bättre och bättre dokumenterade.  

– Gener bidrar till att skapa någon form av ”grundrisk” där vi framförallt kan se att förekomsten av genen HLA-DR15 ge cirka en fördubblad risk att utveckla MS jämfört med om man inte har den. Men man ska komma ihåg att det är en vanlig gen så den förklarar egentligen väldigt lite om MS-förekomsten. Ungefär 30 procent av alla svenskar har genen men bland personer med MS är det cirka 60 procent som har den, säger Anders Svenningsson, docent och överläkare vid Neurologiska kliniken i Umeå.

Det är snarare en kombination av arvsanalg och miljöfaktorer som utlöser MS. Idag är det framförallt tre faktorer som upprepade gånger i studier visar koppling till ökad risk att drabbas av MS.

– En av dessa faktorer är om man någon gång blivit smittad av körtelfebervirus (EBV). Risken ökar om man vet att man haft sjukdomen körtelfeber. Rökning ökar risken att få MS och troligen också risken att MS-sjukdomen blir allvarligare. En tredje faktor är låga nivåer av Vitamin D eller låg solexponering.

Anders Svenningsson berättar att man fortfarande inte vet om det är Vitamin D i sig som påverkar risken eller om det är solljuset eftersom det i princip inte är möjligt att vistats i solen utan att få doser av Vitamin D.

Chatta med Anders Svenningsson
Nu har du möjligheten att få svar på dina frågor om MS. Hur är det att leva med MS och hur ser framtiden ut för MS-patienter? Onsdagen den 2:a maj klockan 10.00 svarar Anders Svenningsson på dina frågor om MS i en livechatt. Du kan ställa dina frågor redan nu genom att klicka här.

 

Bli ett fan av Netdoktor på Facebook
Följ Netdoktor på Twitter
Läs Netdoktors blogg

Fakta om Netdoktor
Netdoktor.se är Sveriges ledande hälsoportal med 500 000 besök varje månad och omkring 220 000 medlemskap inom 30 olika communities. Bakom Netdoktor.se står ett redaktionellt team av Sveriges ledande läkare, journalister och webbutvecklare som besvarar medlemmarnas frågor och erbjuder hälsonyheter, fakta och erfarenhetsutbyte via forum och bloggar. Det redaktionella materialet är under oberoende kontroll av Netdoktor och dess medicinska experter. Netdoktor driver även NetdoktorPro – medicinskt verktyg för läkare.

Annonser

Sömnen tar stryk när vår biologi inte hinner med teknikutvecklingen

Idag har ungefär en av fyra svenskar problem med att sova. Sömnspecialisten Jan Ulfberg menar att människans basala behov inte har förändrats det senaste seklet men under samma period har tiden vi sover i genomsnitt krympt en timme.

Även om sömnsvårigheter inte är någon ny företeelse har antalet drabbade ökat och det är först på senare tid som forskningen lärt oss mer om vad sömnen egentligen betyder för vår hälsa, och hur vi kan behandla problemen.

– De ökade sömnproblemen har att göra med att våra liv har blivit mer komplexa. Vi har helt andra krav på oss att prestera och leverera än tidigare, men vi har också helt andra möjligheter att utföra saker snabbt tack vare en explosion av teknisk utveckling vilket gör att vi kanske får mycket att fundera på i slutet av dagen. Människan hänger inte med i utvecklingen biologiskt, säger Jan Ulfberg, specialist i internmedicin och sömnexpert.

Som tur är finns det en hel att göra för att förbättra, behandla och förebygga sömnlöshet. Netdoktor sätter från och med idag fokus på sömn och sömnlöshet.

Under Netdoktors fokusområde kan du läsa mer om behandling mot sömnlöshet, få tips och råd för bättre sömn och hur viktig sömnen egentligen är.

Gå direkt till Netdoktors fokusområde om sömnlöshet >>

Bli ett fan av Netdoktor på Facebook
Följ Netdoktor på Twitter
Läs Netdoktors blogg

Fakta om Netdoktor
Netdoktor.se är Sveriges ledande hälsoportal med 500 000 besök varje månad och omkring 220 000 medlemskap inom 30 olika communities. Bakom Netdoktor.se står ett redaktionellt team av Sveriges ledande läkare, journalister och webbutvecklare som besvarar medlemmarnas frågor och erbjuder hälsonyheter, fakta och erfarenhetsutbyte via forum och bloggar. Fokus sömnlöshet sponsras av Ferring Läkemedel AB. Det redaktionella materialet är under oberoende kontroll av Netdoktor och dess medicinska experter.. Netdoktor driver även NetdoktorPro – medicinskt verktyg för läkare.

JUST NU: Chatta om demens med Wilhelmina Hoffman

JUST NU: Chatta om demens med Wilhelmina Hoffman

CHATT PÅ NETDOKTOR: Nu kan du få expertsvar om demens och demenssjukdomar från Wilhelmina Hoffman, överläkare, geriatriker och föreståndare vid Svenskt Demenscentrum.

Chatten startar nu, 10.00 och pågår i 45 minuter

Ställ dina frågor redan nu!

Anhörig till demenssjuk – få expertsvar på dina frågor här

Anhörig till demenssjuk - få expertsvar på dina frågor här

I Netdoktors fokus på neurologi har turen nu kommit till demens. Demens är ett sjukdomstillstånd och inte en del av ett naturligt åldrande. Som anhörig blir du ofta ytterst engagerad och kan känna dig vilsen och behöva stöd och råd.

På onsdag, 25 april, klockan 10.00 erbjuder Netdoktor en expertchatt med Wilhelmina Hoffman, överläkare, geriatriker och föreståndare för SDC- Svenskt demenscentrum.

Wilhelmina Hoffman menar att det viktigaste för svensk demensvård är att se till dementa patienters behov och försöka erbjuda en så personcentrerad vård och omsorg som möjligt. Här är det viktigt att även få med anhöriga redan från början.

– Bemötande och kommunikation är a och o – framförallt när det gäller att få med de viktiga anhöriga kring den demenssjuka personen, säger Wilhelmina Hoffman.

Livet blir aldrig mer detsamma när någon närstående drabbas av en demenssjukdom.Vilka är de största förändringarna för den direkt drabbade och för de anhöriga? Wilhelmina Hoffman svarar på dina frågor demens och demenssjukdomar. Du kan ställa dina frågor redan nu!

Läs mer om Wilhelmina Hoffmans och SDC:s åtgärder och förslag på förbättringar för svensk demensvård.

Bli ett fan av Netdoktor på Facebook
Följ Netdoktor på Twitter
Läs Netdoktors blogg

Fakta om Netdoktor
Netdoktor.se är Sveriges ledande hälsoportal med 500 000 besök varje månad och omkring 220 000 medlemskap inom 30 olika communities. Bakom Netdoktor.se står ett redaktionellt team av Sveriges ledande läkare, journalister och webbutvecklare som besvarar medlemmarnas frågor och erbjuder hälsonyheter, fakta och erfarenhetsutbyte via forum och bloggar. Det redaktionella materialet är under oberoende kontroll av Netdoktor och dess medicinska experter. Netdoktor driver även NetdoktorPro – medicinskt verktyg för läkare.

Netdoktor – en hälsoportal för alla

19 av 20 användare anser att Netdoktor är trovärdig och professionell. Det visar Netdoktors nya undersökning om användarvänligheten på webbplatsen genomförd av Userneeds.

– Ökad trovärdighet är något vi ständigt eftersträvar och jämfört med fjolårets siffra har det skett en ökning med 6 procentenheter. Idag anser 96 procent av våra användare att vi är trovärdiga och professionella, säger Ann-Charlotte Beckman, vd på Netdoktor.

Attraherar en äldre målgrupp
Årets undersökning visar även att Netdoktor lockar och attraherar en större andel användare i åldern 60-79 år både jämfört med andra hälsosajter och jämfört med Netdoktors tidigare användarundersökningar.

– Vi är Sveriges ledande hälsoportal och vi strävar ständigt efter att vara en hälsoportal för alla: unga som äldre, män som kvinnor. Med tanke på att den äldre befolkningen på bara några år använder internet allt flitigare har vi på redaktionen satt extra fokus på att nå även denna grupp. Undersökningen visar att vi arbetar i rätt riktning, vilket är glädjande, säger Mats Halldin, medicinsk chef på Netdoktor.

Inlägg från kvinna drygt 80 år, medlem Netdoktor.se

”Jag är kvinna, drygt 80, beroende av internet i den meningen att jag kan använda internet för att beställa mat, kläder, mediciner – det mesta jag behöver för min dagliga livsföring. Kan betala räkningar, beställa och avbeställa tid hos läkare, kommunicera med barn, barnbarn och de flesta vännerna – oavsett var i världen de bor – upplever jag enbart positivt. Dessutom kan jag enkelt gå in på nätet för att få upplysningar om bl a mina mediciner, lösa kluriga frågor i korsorden! Visst är det fantastiskt. Emilia 88 år”

Fakta om undersökningen
Genomförd av Userneed online på Netdoktor.se, 12.02.03-12.03.02. 3 298 respondenter varav 1 826 förstagångsbesökare som skickades direkt till sista frågan. De övriga 1 472 som besökte sidan regelbundet var de som besvarade alla frågorna.

  • Var 10:e besökare är > 70år
  • 71 % av besökarna är kvinnor
  • Besökarna är geografiskt fördelade över hela Sverige
  • 28 % av användarna besöker Netdoktor minst en gång varje månad.
  • 96 % anser att Netdoktor är trovärdig, en ökning med 6 %

Bli ett fan av Netdoktor på Facebook
Följ Netdoktor på Twitter
Läs Netdoktors blogg

Fakta om Netdoktor
Netdoktor.se är Sveriges ledande hälsoportal med 500 000 besök varje månad och omkring 220 000 medlemskap inom 30 olika communities. Bakom Netdoktor.se står ett redaktionellt team av Sveriges ledande läkare, journalister och webbutvecklare som besvarar medlemmarnas frågor och erbjuder hälsonyheter, fakta och erfarenhetsutbyte via forum och bloggar. Det redaktionella materialet är under oberoende kontroll av Netdoktor och dess medicinska experter. Netdoktor driver även NetdoktorPro – medicinskt verktyg för läkare.

Leva med neurologisk sjukdom

Över en halv miljon människor i Sverige lever med en neurologisk sjukdom och varje år insjuknar närmare 40 000 personer med neurologisk diagnos. Under en månad kommer Netdoktor att sätta extra mycket fokus på området neurologi.

Det neurologiska området är stort och innefattar många sjukdomar. Netdoktor väljer nu att uppmärksamma Parkinsons sjukdom, demens och multipel skleros.

– Vi har tidigare lanserat fokusområden om Parkinsons sjukdom, demens och multipel skleros. Nu följer vi upp dessa fokusområden genom att ge Netdoktors besökare och medlemmar möjlighet att chatta med neurologer som har dessa specialistområden, säger Mats Halldin, medicinsk chef och läkare på Netdoktor.se.

Parkinsons sjukdom
Netdoktor kommer att anordna tre chattar där första chatten handlar om Parkinsons sjukdom.

I samband med det publicerar vi även en ny artikel, en intervju med Björn Hellkvist, hockeytränare för Rögle BK som fick diagnosen Parkinsons sjukdom vid 28 års ålder. Idag har han hittat vägen tillbaka och upptäckt nya sidor av livet.  

– Idag kan jag uppskatta små saker på ett helt annat sätt. Innan min diagnos var jag väldigt stressad och levde aldrig i nuet. Jag har inte lika bråttom och prioriterar helt annorlunda, säger Björn Hellkvist. 

Har du frågor om Parkinsons sjukdom? Du kan redan nu ställa dina frågor till neurologen Dag Nyholm – eller chatta live torsdagen den 19:e april klockan 10.00. 

Neurologichattar
Torsdagen den 19 april klockan 10.00 chattar Dag Nyholm, ST-läkare, neurologi på Akademiska sjukhuset, Uppsala om Parkinsons sjukdom.

Onsdagen den 25 april klockan 10.00 chattar Wilhelmina Hoffman, föreståndare på Svenskt Demenscentrum om demens.

Onsdagen den 2 april klockan 10.00 chattar Anders Svenningsson, neurolog vid Norrlands Universitetssjukhus i Umeå om multipel skleros, MS.

Ställ din fråga här >>
Läs intervjun med Björn Hellkvist här >>
Läs mer om Parkinsons sjukdom och andra neurologiska sjukdomar här >>

Bli ett fan av Netdoktor på Facebook
Följ Netdoktor på Twitter
Läs Netdoktors blogg

Fakta om Netdoktor
Netdoktor.se är Sveriges ledande hälsoportal med 500 000 besök varje månad och omkring 220 000 medlemskap inom 30 olika communities. Bakom Netdoktor.se står ett redaktionellt team av Sveriges ledande läkare, journalister och webbutvecklare som besvarar medlemmarnas frågor och erbjuder hälsonyheter, fakta och erfarenhetsutbyte via forum och bloggar. Det redaktionella materialet är under oberoende kontroll av Netdoktor och dess medicinska experter. Netdoktor driver även NetdoktorPro – medicinskt verktyg för läkare.


www.netdoktor.se

Netdoktor på Twitter

RSS Nyheter från Netdoktor

  • Ett fel har uppstått; flödet är troligen nere. Försök på nytt senare.

Skriv in din e-postadress för att prenumerera på den här bloggen via e-post.

Gör sällskap med 1 439 andra följare

Annonser