Arkiv för september, 2011

Netdoktor på Neurodagen

Över en halv miljon människor i Sverige lever med en neurologisk sjukdom och varje år insjuknar närmare 40 000 personer med neurologisk diagnos.

Neurologiskt Handikappades Riksförbund, NHR, anordnar varje  år en Neuro-dag. Årets tema: Att leva med neurologisk sjukdom är fylld med föreläsningar. På scen står bland annat Petra Mede – som denna gång berättar om hur det är att leva med segmentell rörelsesmärta, SRS.

Du som inte kunnat närvara under Neuro-dagen kommer senare kunna läsa en intervju med Petra Mede. Men till dess kan du läsa om andra neurologiska sjukdomar, bland annat MS och demens, två fokusområden vi nyligen lanserat.

Här kan du läsa mer om MS och en intervju med Louise Hoffsten som berättar om hur det är att leva med MS >>

Här kan du läsa mer om demens och demenssjukdomar >>

/ Bessie, Netdoktorredaktionen

 

Annonser

Netdoktor sätter fokus på Multipel Skleros (MS)

Idag lanserar Netdoktor ett område om Multipel Skleros (MS) för att uppmärksamma sjukdomen och öka kunskapen kring symtomen.

– Först och främst är MS-symtom ofta diffusa och förväxlas med mindre allvarliga sjukdomar. Därför kan det tyvärr ta många år innan en MS-patient får rätt diagnos, säger Fredrik Piehl, professor och medicinskt ledningsansvarig för MS-vården på Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm.

Vägen till diagnos och behandling är sällan spikrak och några andra faktorer som fördröjer processen är bristen på neurologer och magnetkameror, långa kötider och stora regionala skillnader i MS-vården samt negligering av symtom från patienten själv.  

– Behovet av neurologisk sjukvård kommer att öka i takt med att befolkningen blir äldre. Vi är i behov av att tidigt utreda och ställa en diagnos, ge vård och ta ställning till om personen ifråga behöver läkemedelsbehandling eller inte, säger Piehl.

Under fokusområdet MS kan Netdoktors besökare och medlemmar läsa faktaartiklar, ta del av en intervju med Louise Hoffsten som berättar om hur det är att leva med MS, se en webb-film om MS och mycket mer.

Gå till fokus MS >>

Läs intervjun med Fredrik Piehl >>

Läs intervjun med Louise Hoffsten >>

Bli ett fan av Netdoktor på Facebook
Följ Netdoktor på Twitter
Läs Netdoktors blogg

Fakta om Netdoktor
Netdoktor.se är Sveriges ledande hälsoportal med 600 000 besök varje månad och omkring 200  000 medlemskap inom 30 olika communities. Bakom Netdoktor.se står ett redaktionellt team av Sveriges ledande läkare, journalister och webbutvecklare som besvarar medlemmarnas frågor och erbjuder hälsonyheter, fakta och erfarenhetsutbyte via forum och bloggar. Fokus Multipel Skleros sponsras av Novartis. Det redaktionella materialet är under oberoende kontroll av Netdoktor och dess medicinska experter. Netdoktor driver även NetdoktorPro – medicinskt verktyg för läkare.

KOL – en orättvis sjukdom

KOL - en orättvis sjukdom

KOL - en orättvis sjukdom

I Europa är KOL-mortaliteten två till tre gånger högre hos män än hos kvinnor. Men Sverige är det enda land i världen där det numera dör fler kvinnor än män på grund av KOL.

– En ny studie visar att nio procent av kvinnorna och fem procent av männen som dör i KOL, har inte varit rökare, säger Kjell Larsson, professor i lungmedicin på KI.

Orättvis sjukdom
Ungefär hälften av alla rökare utvecklar KOL. Enligt en svensk studie bland rökare som blivit 75 år gamla, hade hälften av dem sjukdomen. KOL är en orättvis sjukdom då den dels utvecklas lättare hos vissa än hos andra personer och det finns de som får svår KOL redan vid 45-50 års ålder.

KOL är en sjukdom som fortskrider långsamt och många märker inte att de börjar bli sjuka. Inte sällan förväxlas symtomen med normalt åldrande, dålig kondition, eller att patienten som söker vård behandlas för astma.

Är det svårt att skilja astma från KOL? Läs hela intervjun med Kjell Larsson här >>

/ Bessie, Netdoktorredaktionen

Cool 1967! – KOL 2007?

Kjell Larsson, professor i lungmedicin, Karolinska Institutet

Kjell Larsson, professor i lungmedicin, Karolinska Institutet

”Cool 1967 kan bli KOL 2007”. Det säger Kjell Larsson, professor i lungmedicin på KI, under föreläsningen om vikten av att våga ta reda på om man har KOL.

Men det är ungefär endast 20 procent av Sveriges KOL-sjuka som har fått en diagnos och därmed behandling.

– Å ena sidan har man sig själv att skylla, å andra sidan tror jag att media målar upp en hemsk sjukdom. Många har lindrig KOL och om de behandlas tidigt så kan de leva ett vanligt liv, säger Kjell Larsson, om varför många inte vågar ta reda på om de har KOL.

Ibland missar även sjukvården att hitta och diagnostisera KOL-patienterna. Det kan bero på att patienten som söker vård istället behandlas för astma, eller att symtomen förväxlas med dålig kondition, normalt åldrande eller liknande.

Vill du veta mer om KOL? Gå till HarduKOL.se

Imorgon publiceras en längre artikel från Kjell Larssons föreläsning

/ Bessie, Netdoktorredaktionen


Våga ta reda på om du har KOL

Direkt från bokmässan i Göteborg

Idag är KOL den fjärde vanligaste dödsorsaken i världen. År 2020, om utvecklingen fortsätter i samma takt kommer sjukdomen att vara den tredje vanligaste dödsorsaken.

I Sverige har över en halv miljon människor lungsjukdomen KOL och cirka 90 procent av all KOL orsakas av rökning. Sjukdomen går inte att bota, men den går att behandla så att man kan leva ett vanligt liv. Och för första gången på 30 år, har nu läkemedel med helt ny verkningsmekanism börjat användas vid KOL.

Kjell Larsson, professor i lungmedicin vid Karolinska Institutet, menar att det nya läkemedlet kan ge bättre livskvalitet.

– Vi vet inte om det nya läkemedlet påverkar mortalitet, det gör det förhoppningsvis. Men poängen är inte om patienterna lever ett halvår eller ett år längre, utan att de har det bra den tid de lever.

Men många vet inte om att de lider av KOL. Vården måste därför bli bättre på att hitta och diagnostisera de drabbade patienterna.

Kjell Larsson ska idag föreläsa om varför endast ungefär 20 procent av Sveriges KOL-sjuka har fått en diagnos och därmed behandling.

”Våga ta reda på om du har KOL” – Forskartorget kl. 17.50–18.05

Vad vet du om KOL? Testa dina kunskaper

/ Bessie, Netdoktorredaktionen

Netdoktor utsätts för lungfunktionstest

Direkt från Bokmässan i Göteborg

Efter testet förklaras resultaten

Spirometritest avslöjar KOL i tid

I skrivande stund befinner vi oss på bokmässan i Göteborg. Under dessa dagar sätter vi fokus på folksjukdomen KOL. Fyra av fem vet inte om att de har KOL. Det innebär att flera hundratusen människor i Sverige lever med KOL utan att diagnos har ställts.

Genom ett så kallat spirometritest kan man testa sin lungkapacitet – något Netdoktorredaktionen passat på att göra.

– Bessies resultat visar att hennes lungkapacitet är bra. Maskinen förväntar sig att lungkapaciteten ska nå 100 procent och hennes resultatet visar 104 procent. Men, samtidigt visar testet att hon inte orkar blåsa ut luften ända ut, vilket inte behöver betyda att  hon har ett medicinskt problem, säger Lars Törnqvist, vice ordförande Hjärt-lungsjukas förening i Göteborg.

Ett spirometritest avslöjar KOL i tid och sjukdomen går att behandla. Men alltför många har tappat stora delar av sin lungfunktion innan de besöker en läkare. Under bokmässan samarbetar Netdoktor tillsammans med Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund samt Karolinska Institutet University Press (KIUP) för att öka kunskaperna om KOL.

Vad vet du om KOL? Testa dina kunskaper!

Läs mer om hur ett spirometritest kan avslöja KOL i tid >>

Är du på bokmässan? Besök oss i monter B06:69

/Netdoktorredaktionen

Fyra av fem vet inte om att de har KOL

Gemensam satsning om KOL under Bokmässan 2011 i Göteborg:

Göteborg den 21 september 2011 – Flera hundratusen människor i Sverige lever med KOL utan att diagnos har ställts. Betydelsen av tidig diagnos är viktig, därför samar-betar nu Netdoktor.se, Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund samt Karolinska Institutet University Press (KIUP) för att öka kunskaperna om KOL. I den gemensamma montern träffas KOL-patienter samt Kjell Larsson, professor i lungmedicin vid KI, som skrivit en bok om KOL och som föreläser på mässan.

KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, är en sjukdom som huvudsakligen drabbar rökare eller före detta rökare. Sjukdomen smyger sig på gradvis och det är vanligt att den försämrade orken misstas för normalt åldrande.

– KOL går att behandla och man kan leva ett bra liv om man får diagnos i tid. Men alltför många har tappat stora delar av sin lungfunktion innan de besöker en läkare. För att öka kunskaperna om KOL krävs det både envishet och stora resurser. Därför vill vi på Netdoktor tillsammans med Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund och KIUP sätta fokus på sjukdomen, säger Ann-Charlotte Beckman, vd på Netdoktor.se.

Stort mörkertal
Netdoktor.se startade före sommaren en folkhälsokampanj om KOL med syfte att bidra till tidigare diagnos och behandling. Ingen sjukdom har så stort mörkertal som KOL.

– Det stora mörkertalet beror dels på att många patienter inte söker för sina symtom, dels på att vården missar att fånga upp rökare eller före detta rökare som söker för till exempel en luftvägsinfektion. De får ett antibiotikarecept och sänds hem utan utredning. Vi måste bli betydligt bättre på att göra lungfunktionstest, så kallad spirometri, ute på vårdcentralerna, säger Kjell Larsson.

http://www.harduKOL.se kan rökare, före detta rökare och andra testa sina kunskaper om KOL samt anmäla sig till en e-kurs om sjukdomen. Man kan också delta i en undersökning om hur det är att leva med KOL. Resultaten publiceras under oktober 2011. Kampanjen bedrivs av Netdoktor i samarbete med Pfizer AB och Boehringer Ingelheim AB.

http://www.hjart-lung.se finns mer information om Hjärt- och Lungsjukas Riksförbunds breda verksamhet, rapporter och statstik kring sjukdomen KOL. Samt vilka former av stöd och hjälp som finns inom förbundet.

För mer information eller intervjuer, välkommen att kontakta:

Ann-Charlotte Beckman, VD Netdoktor.se, tel: 08-545 158 71, 070-954 78 60, e-post: anbe@netdoktor.se

Kjell Larsson, professor i lungmedicin, Karolinska Institutet, tel: 070-5820763

Lars Edborg, Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund, tel: 073-6336208

Kicki Fjellström, Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund, tel: 073-6336205

Sofie Göransson, marknadschef KIUP, tel: 070-3041577, e-post: sofie.goransson@kiup.se

 

Om Netdoktor
Netdoktor.se
är Sveriges ledande hälsoportal med 600 000 besök varje månad och omkring 200 000 medlemskap inom 30 olika communities. Bakom Netdoktor.se står ett redaktionellt team av Sveriges ledande läkare, journalister och webbutvecklare som besvarar medlemmarnas frågor och erbjuder hälsonyheter, fakta och erfarenhetsutbyte via forum och bloggar. Det redaktionella materialet är under oberoende kontroll av Netdoktor och dess medicinska experter. Netdoktor driver även NetdoktorPro – medicinskt verktyg för läkare.

Om Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund
Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund, med cirka 42 000 medlemmar i 162 lokalföreningar, arbetar för att hjärt- och lungsjuka personer och deras anhöriga ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. Vi erbjuder ett flertal aktiviteter för ett rikare och hälsosammare liv. Vi informerar, utbildar och engagerar oss i hälso- och sjukvårdsfrågor såsom rätten till kvalificerad vård och rehabilitering oberoende av bostadsort, kön och ålder. http://www.hjart-lung.se

Karolinska Institutet University Press (KIUP)
Karolinska Institutet University Press AB startade 2005 och ger ut medicinsk populärvetenskap.  Ägare är Karolinska Institutet Holding AB. Förlaget ska popularisera forskningsrön från ledande medicinska forskare framför allt från Karolinska Institutet. Böckerna är i första hand riktade till dig som är patient eller anhöriga men också till dig som arbetar inom sjukvården eller vill ha mer kunskap om medicinsk forskning.


www.netdoktor.se

Netdoktor på Twitter

RSS Nyheter från Netdoktor

  • Ett fel har uppstått; flödet är troligen nere. Försök på nytt senare.

Skriv in din e-postadress för att prenumerera på den här bloggen via e-post.

Gör sällskap med 1 439 andra följare

Annonser