Arkiv för juni, 2011

Strokepatienter får inte vård i tid

Stroke - webbfilm om stroke och vikten av varaktig behandling

Stroke - webbfilm om stroke och vikten av varaktig behandling

Varje år får 30 000 människor stroke, en infarkt på grund av blodpropp eller blödning i hjärnan. För den drabbade är det ytterst centralt att snabbt få vård, men patienterna får inte vård i tid konstaterar Socialstyrelsen i en ny rapport.

Idag publicerade vi ett nytt videoklipp om stroke och vikten av varaktig behandling med bland annat Magnus von Arbin, verksamhetschef och docent vid strokeenheten Danderyds sjukhus. Se webb-filmen här >>

/ Bessie, Netdoktorredaktionen

Annonser

Var femte vuxen lever med långvarig smärta

Allmänmedicin och smärta toppar listan över de områden som vårdpersonal efterfrågar mer information inom. Det framgår av en nyligen genomförd enkätundersökning på Netdoktor.se, där närmare 10 000 personer verksamma inom sjukvården deltagit.

Var femte vuxen svensk uppger att de lever med långvarig smärta och trots att forskningen inom området de senaste tio åren gått framåt, finns det fortfarande stora kunskapsbrister.

Stefan Bergman, specialist i allmänmedicin och som arbetar med smärtbedömningar samt är expert på Netdoktor, blir inte särskilt förvånad över undersökningsresultaten.

– Smärta är det mest diffusa medicinska område vi har, samtidigt som allmänmedicinen står inför stora omsvängningar just nu. Inom allmänmedicinen är uppdraget otydligt, vad är det vi som allmänläkare ska göra? Var går gränsen för vad som är och inte är allmänmedicin? Behovet av ständigt uppdaterad information är därför av vikt för sjukvårdspersonal.

”Smärta behöver inte vara farligt” säger Stefan Bergman i en intervju. Läs intervjun här >>

För mer fakta och information om smärta – besök Netdoktors område smärta här >>

/ Bessie, Netdoktorredaktionen

Vem som helst får erbjuda behandling för deprimerade

Idag får terapeuter, utan formell utbildning, alltså utbildning som inte erkänts av Socialstyrelsen, erbjuda behandling för personer med allvarliga psykiska sjukdomar, till exempel depression. Nu vill Socialstyrelsen att lagen ska ses över.

Sveriges Radio har gjort en undersökning bland 90 stycken så kallat auktoriserade, certifierade eller diplomerade terapeuter som erbjuder behandling för bland annat depression. Hälften av de tillfrågade var beredda att ta emot en ung deprimerad person med självmordstankar.

– Jag har ett väldigt brett register, allt ifrån självmordstankar och depressioner, till skilsmässofall och dålig självkänsla och övergrepp. Det mesta, säger en av de så kallade terapeuterna som Ekot ringer upp.

– Man kan åstadkomma mycket skada när man inte har adekvat utbildning, säger Danutta Wasserman, professor i psykiatri och självmordsforskning.

Vad anser du om detta? Kommentera! 

/ Bessie, Netdoktorredaktionen

Ventiler vid behandling av KOL?

Till Netdoktors kostnadsfria tjänst ”Fråga doktorn” kan medlemmar vända sig med frågor och funderingar om hälsa, medicin och sjukdomar. Frågorna besvaras av Sveriges ledande medicinska experter inom området. På bloggen kommer vi då och då att lyfta upp aktuella frågor/områden. Idag sätter vi fokus på lungsjukdomen KOL.

Område: KOL
Fråga: Ventiler vid behandling av KOL?

Fråga: Jag har läst att det finns ventiler som man kan placera i lungan på patienter med KOL. Hur fungerar det och kan vem som helst som är KOL sjuk behandlas? Min mamma, 59 år, är sjuk i KOL och orkar inte ens ta sig till sängen själv, än mindre leka med barnbarnen.

Svar: ”Ventiler vid behandling av KOL är en relativt ny företeelse. Behandlingen vänder sig i fösta hand till de KOL-patienter som har inslag av några stora emfysemblåsor (bullöst emfysem) där dess blåsor tar plats och undantränger annan bättre fungerande lungvävnad. Via flexibelt bronkoskop placerar man envägsventiler i de luftrör som leder till området med en eller fler stora blåsor. Rätt utförd får man blåsorna att sjunka ihop så att det blir mer utrymme för mer normal lungvävnad att fungera.

På rätt patient kan behandlingen ge en dramatisk förbättring. Det som är den stora utmaningen är att dels identifiera vilka luftvägar som skall täppas gen och att selektera de patienter som har mest nytta av behandlingen. Tidigare avlägsnades stora emfysemblåsor, om de satt rätt till, med hjälp av kirurgi. Fördelen med denna metoden är att det går relativt snabbt att utföra och att man kan ta bort ventilerna om de inte ger önskad effekt.

Ventilerna kostar en hel del men på rätt indikation är det ingen tvekan om att vinsterna i form av förbättrad livskvalitet och minskat sjukvårdsbehov är betydande. För närvarande pågår denna form av behandling vid Skånes Universitetssjukhus i Lund och det kommer snart att startas ett samarbetsprojekt mellan Lund och Stockholm.

Med ökad kunskap kommer det i framtiden bli lättare att avgöra vilka patienter som har bäst nytta av behandlingen”.

Frågan är besvarad av Leif Bjermer professor, överläkare vid VO Lungmedicin och allergologi – Lund, Skånes universitetssjukhus

Ju mer kunskap man har om sjukdomen, desto bättre kan man möta de utmaningar som KOL kan innebära. Detta gäller inte bara KOL-patienten själv, utan också de anhöriga.

Testa dina kunskaper och läs mer om hur du tar hand om dig själv – och dina närstående. Det kan du göra på www.harduKOL.se 

/ Bessie, Netdoktorredaktionen


www.netdoktor.se

Netdoktor på Twitter

RSS Nyheter från Netdoktor

  • Ett fel har uppstått; flödet är troligen nere. Försök på nytt senare.

Skriv in din e-postadress för att prenumerera på den här bloggen via e-post.

Gör sällskap med 1 439 andra följare

Annonser