Arkiv för november, 2010

Ämne i morötter kan minska risk för sjukdomar

Ämne i morötter kan minska risken för sjukdomar

Ämne i morötter kan minska risk för sjukdomar

Ämnet alfakaroten som bland annat återfinns i morötter, pumpa, grönkål och mandariner, kan ge skydd mot ett flertal farliga sjukdomar. Det tror en grupp amerikanska forskare som nu presenterar en ny studie.

– Man har inte pratat så mycket om alfakaroten tidigare utan det har varit väldigt mycket fokus på betakaroten, säger Irene Mattisson, nutritionist på Livsmedelsverket, till Svenska Dagbladet.
Totalt har 15 300 vuxna medverkat i studien. De lämnade blodprover och blev undersökta under perioden 1988-1994, därefter följdes de fram till 2006. Under denna tid dog 3 810 personer, och analyserna visade att risken var högst bland deltagarna som hade haft lägst halter av alfakaroten i blodet.
Studieresultaten visar att ju högre halterna var, desto lägre blev risken att dö i förtid. Men samtidigt påpekar forskarna bakom studien att det krävs fler studier innan man kan vara helt säker på om det finns ett samband.

Läs även: Frukt och grönsaker – naturlig väg till hälsa

/ Bessie, Netdoktorredaktionen
Annonser

Cannabis ger försämrat immunförsvar

Cannabis ger försämrat immunförsvar

Cannabis ger försämrat immunförsvar

Forskare har nu funnit varför brukare av cannabis är mer mottagliga för vissa typer av infektioner och cancer. Enligt forskarna bakom studien kan orsaken till detta vara en nyligen upptäckt typ av immunceller, som kallas MDSC.

Det har länge spekulerats att en av bieffekterna av cannabis är en dämpning av kroppens immunförsvar, rapporterar SVT:s Vetenskapsnyheter.

De flesta immunceller i våra kroppar skyddar oss så gott de kan mot infektioner och sjukdomar som till exempel cancer. MDSC däremot undertrycker aktivt immunförsvaret, och enligt ny forskning kan alltså cannabisanvändning utlösa ett mycket stort antal MDSC i kroppen.

– Å ena sidan, kan cannabis orsaka ökad mottaglighet för cancer och infektioner. Å andra sidan skulle ytterligare forskning kunna presentera möjligheter att behandla ett stort antal sjukdomar där undertryckning av immunförsvaret faktiskt är välgörande, säger Doktor Nagarkatti, immunolog och huvudförfattare till studien, till SVT.

Läs även: Drogberoende och missbruk >>

/Bessie, Netdoktorredaktionen

Passiv rökning bidrar till 600 000 dödsfall

Passiv rökning bidrar till 600 000 dödsfall

Passiv rökning bidrar till 600 000 dödsfall

Passiv rökning hör till de största hälsoproblemen i många länder, och leder varje år till fler än 600 000 dödsfall bland ickerökare världen över. Det visar den första internationella genomgången av hälsoeffekterna av att andas in andras tobaksrök, skriver Sveriges Radio.

– Totalt landar slutsumman på 603 000 individer varje år, säger Mattias Öberg vid Karolinska Institutet som har lett studien där man beräknat hur mycket passiv rökning bidrar till sjukdomar och dödsfall.

Han är själv förvånad över hur stor den globala hälsopåverkan är och hur effektivt tobaksförsäljningen fortsätter runt om i världen.

Av hundra personer som dör, så dör en på grund av andras rökning. Röken ökar risken för lungcancer och förvärrar hjärt- och kärlsjukdomar hos vuxna. Unga barn är de som drabbas hårdast och deras känsliga luftvägar kan lätt bli infekterade.

Räknarna man även in rökarna själva dör varje år 5,7 miljoner människor på grund av tobak. Det är lika många som dör av sjukdomarna malaria, aids och TBC tillsammans.

–Det positiva är att det finns effektiva sätt att minska människors exponering för tobaksrök, säger Mattias Öberg. Lagar mot rökning på allmänna platser kan till exempel på kort tid få en tydlig effekt.

Passiv rökning skadar barn >>

Passiv rökning – nästan som att röka >>

/ Bessie, Netdoktorredaktionen

Visste du att…..

 

2,4 miljoner vuxna i Sverige använder tobak dagligen

Sammanlagt använder 2,4 miljoner vuxna i landet tobak

Visste du att….

…tobaksbruket är den enskilda faktor som svarar för den största andelen av sjukdomsbördan i vårt land och som varje år orsakar minst 6 600 människors förtida dödsfall, främst i hjärt-kärlsjukdom, cancer och lungsjukdomar.

….sammanlagt använder 2,4 miljoner vuxna i landet tobak.

….år 2009 rökte eller snusade en tredjedel av alla vuxna i vårt land och 2008 rökte nästan var tredje ungdom redan i årskurs nio.

….enligt Nationella folkhälsoenkäten 2009 rökte av 11 procent männen och 13 procent av kvinnorna (16–84 år), totalt 13 procent. Ytterligare 13 pro­cent av männen och 10 procent av kvinnorna uppgav sig röka då och då (Statens folkhälsoinstitut, 2009).

….risken är 80 procent större för en rökare än en icke-rökare att uppleva rygg­värk och drabbas av psoriasis.

(Källa: Folkhälsoinstitutet)

Läs mer här

/ Bessie, Netdoktorredaktionen

”Förbjud all tobaksreklam”

Förbjud all tobaksreklm, menar debattörerna

Förbjud all tobaksreklm, menar debattörerna

Idag startar ”Tobaksfria veckan”. I en debattartikel på SvD.se, skriver Annika Jankell, Amelia Adamo, Alexandra Charles m. fl. att det vill stoppa all tobaksreklam. De skriver bland annat:

”Tobaksindustrins aggressiva marknadsföring riktad till kvinnor och unga är ett allvarligt hot mot deras hälsa och mot folkhälsan. Det är hög tid att ta krafttag för att skydda kvinnor, barn och ungdomar mot detta hälsohot. Ett viktigt steg för svensk del är att snarast följa mer framsynta länders exempel och begränsa marknadsföringen genom att införa dold försäljning av tobaksvaror!”

– Varje dag använder cirka 1,6 miljoner svenskar tobak i någon form. Vi vet att merparten vill sluta och att cirka en tredjedel av alla rökare och snusare vill ha hjälp med det. Vi har dessutom metoder för de som behöver detta som gör stor skillnad och ökar chansen till lyckat resultat, säger Margareta Pantzar, projektledare tobaksavvänjning, Statens Folkhälsoinstitut.

Dags att fimpa? Se webbfilmen om rökavvänjning

 

/ Bessie, Netdoktorredaktionen

Hårdare tag, fler svenskar fimpar?

Hårdare tag, fler sveskar fimpar?

Hårdare tag, fler svenskar fimpar?

Folkhälsoinstitutet, FHI, kräver nu hårdare tag för att få bukt med svenskarna nikotinanvändande. FHI fick 69 miljoner kronor för att få svenskar att fimpa mellan 2008 och 2010, något som dock än så länge inte har uppfyllts, skriver Dagens Nyheter på nätet.

Några av de förslag som FHI nu föreslår är att höja tobaksskatten (5 procent årligen), införa total marknadsförings- och exponeringsförbud – tobak ska inte få förvaras inom synhåll för konsumenterna, lagstiftning om fler rökfria miljöer och dessutom föreslår de att det ska bli förbjudet för personer under 18 år att röka.
Under de senaste fem åren har drygt 200 000 svenskar slutat röka, något man visserligen är nöjd över från Folkhälsoinstitutets sida. Men samtidigt märks en utplaning och i vissa fall en ökning. Bland män till exempel röker numera 12 procent, vilket är en ökning med en procent jämfört med förra året.
Bland personer med utländsk bakgrund röker 19 procent och 43 procent av flickorna som går andra året i gymnasiet säger att de röker. År 2004 svarade 38 procent av flickorna att de röker, även bland killar i samma ålder säger 36 procent i dag att de röker. Motsvarande siffra 2004 var 32 procent.

Efterfrågad symtomguide – nu på Netdoktor

Efterfrågad symtomguide – nu på Netdoktor

Netdoktor lanserar efterfrågad symtomguide – användarvänlig och innehållsrik.

Enligt senaste rapporten Svenskar och internet 2010, har halva svenska folket upptäckt internet som en väg till information och kunskap om hälsoproblem och särskilda sjukdomar.

Netdoktor.se innehåller mängder av information och för att underlätta och göra det smidigare för besökare att navigera på sajten är symtomguiden ett utmärkt komplement till den vanliga sökfunktionen.

– Eftersom man ofta utgår från olika symtom när man söker medicinsk information på nätet är jag väldigt glad över att vi nu kan erbjuda en bra symtomguide, där man dessutom kan söka på flera olika symtom i kombination. Det gör att man förutsättningslöst och mer objektivt kan komma fram till tänkbara tillstånd och diagnoser, säger Netdoktors medicinske chef, Mats Halldin.

Symtomguiden är byggd så att användaren kan söka information på tre olika sätt: dels genom att välja kroppsdel och därefter kombinera symtom, välja symtom i bokstavsordning eller genom fritextsökning. Därefter listar guiden de sjukdomar som innefattar de symtom som angivits.

Testa symtomguiden

Fakta om Netdoktor
Netdoktor.se är Sveriges ledande hälsoportal med över 500 000 besök varje månad och omkring 160 000 medlemskap inom 30 olika communities. Bakom Netdoktor.se står ett redaktionellt team av Sveriges ledande läkare, journalister och webbutvecklare som besvarar medlemmarnas frågor och erbjuder hälsonyheter, fakta och erfarenhetsutbyte via forum och bloggar. Det redaktionella materialet är under oberoende kontroll av Netdoktor och dess medicinska experter.

Bli ett fan av Netdoktor på Facebook
Följ Netdoktor på Twitter
Läs Netdoktors blogg


www.netdoktor.se

Netdoktor på Twitter

RSS Nyheter från Netdoktor

  • Ett fel har uppstått; flödet är troligen nere. Försök på nytt senare.

Skriv in din e-postadress för att prenumerera på den här bloggen via e-post.

Gör sällskap med 1 439 andra följare

Annonser