Arkiv för augusti, 2010

Därför sover vissa tyngre än andra

Amerikanska forskare har kommit fram till varför vissa människor är mer lättväckta än andra, skriver Sveriges Television på nätet. Det har hittills varit okänt varför en del människor kan sova tungt trots mycket oväsen i omgivningen, medan vissa andra vaknar av minsta lilla ljud. Men nu har alltså en grupp forskare, verksamma vid Harvard Medical School, hittat en möjlig fysiologisk förklaring.

Enligt studien sover människor med ett högt antal sömnspolar bättre och mer ostört, jämfört med personer som har ett lågt antal sömnspolar. En sömnspole är ett kort utbrott av väldigt snabba, rytmiska hjärnvågor från thalamus, ett område i hjärnan som är en slags omkopplingsstation för sinnesintryck som ljud och ljus.

Förklaringen till att människor, vars hjärnor producerar sömnspolar med täta mellanrum, sover tyngre är helt enkelt att ljud utifrån har svårare att tränga igenom till de delar av hjärnan som gör att man vaknar. Forskarnas slutsats är helt enkelt att desto fler sömnspolar hjärnan producerar per minut, desto stabilare blir sömnen, rapporterar SVT.

Forskarna har även kunnat konstatera att hjärnvågorna till exempel ofta är mindre täta hos deprimerade, som inte sällan har sömnsvårigheter. Förhoppningen med den nya studien är att få fram nya metoder som kan blockera störande ljud så att även personer med få sömnspolar ska kunna få sova tungt.

Läs hela artikeln här!

/Jozephine, Netdoktorredaktionen

Annonser

Kraftig ökning av KOL bland kvinnor

Antalet kvinnor i Sverige som dör av lungsjukdomen KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, har fördubblats på tio år. Det visar nya siffror som Hjärt-Lungfonden tagit fram, rapporterar sajten tobaksfakta.se.

Enligt statistik från Socialstyrelsens dödsorsaksregister ökar dödligheten i KOL både bland män och kvinnor, men ökningen är större bland kvinnor. År 1998 dog 885 kvinnor av KOL, och tio år senare är motsvarande siffra 1 325, vilket innebär en 50 procentig ökning.

– I många andra sjukdomar sjunker dödligheten. Men när det gäller KOL har dödligheten tvärtom ökat, och särskilt bland kvinnor. För att bromsa sjukdomsförloppet måste sjukvården bli bättre på att upptäcka de drabbade tidigt, bland annat genom att faktiskt använda den spirometriutrustning som finns på många vårdcentraler, säger Kjell Larsson, professor i lungmedicin vid Karolinska Institutet och medlem i Hjärt-Lungfondens Forskningsråd, i ett pressmeddelande.

Hjärt-Lungfonden har som mål att på sikt halvera antalet dödsfall i sjukdomen. Och under augusti driver de en kampanj för att informera om KOL och samla in pengar för att finansiera nya forskningsprojekt som kommer att fokusera på varför vissa drabbas av lungsjukdomen och andra inte. Rökning är den absolut största riskfaktorn för att drabbas av KOL.

Läs hela artikeln här!

/Jozephine, Netdoktorredaktionen


www.netdoktor.se

Netdoktor på Twitter

RSS Nyheter från Netdoktor

  • Ett fel har uppstått; flödet är troligen nere. Försök på nytt senare.

Skriv in din e-postadress för att prenumerera på den här bloggen via e-post.

Gör sällskap med 1 439 andra följare

Annonser