Arkiv för december, 2009

God jul och gott nytt år!

Netdoktorbloggen tar nu ledigt några dagar och återkommer igen den sjunde januari. Detta gäller även för Netdoktors nyhetsbrev.

Till alla er som följer den här bloggen: God jul och gott nytt år!

/Björn, Netdoktorredaktionen

Annonser

Konstgjorda blodplättar hindrar blödning

En amerikansk forskargrupp har lyckats ta fram artificiella blodplättar, skriver Vetenskapsradion idag. Rapportens presenteras i den medicinska tidskriften Science Translational Medicine. Blodplättar, eller trombocyter, har som huvuduppgift att hjälpa blodet att levra sig (koagulera) när vi skadat oss och råkar ut för blödning.

De konstgjorda blodplättarna är framtagna som biologiskt nedbrytbara platsmolekyler, som går samman med de som naturligt finns i blodomloppet och hjälper dem att stelna. En bieffekt som upptäckts är att de konstgjorda blodplättarna till viss del samlas i levern.

Forskarna utförde testerna av de konstgjorda blodplättarna på råttor som tillfogats en skada. Det visade sig att de råttor som fått sprutan slutade blöda 23 procent snabbare än andra råttor som inte fått injektionen.

Denna upptäckt skulle kunna bli mycket värdefull vid tillfällen då det för sjukvårdspersonal gäller att få stopp på en blödning mycket snabbt, som till exempel vid en bilolycka eller i krigssituationer. På längre sikt kan man kanske tänka sig att även personer med blödarsjuka (hemofili), som har en genetisk begränsning i kroppens förmåga att levra blod, skulle kunna hjälpas av detta.

/Björn, Netdoktorredaktionen

Kultur ökar välmåendet

En norsk forskargrupp har undersökt 50 000 personer och funnit tydliga samband mellan välmående och utövande eller konsumtion av olika konst/kulturformer, rapporterar Vetenskapsradion. Det kanske inte låter som någon nyhet, men det har i och med studien framkommit några intressanta resultat.

Allra bäst mår de som dansar eller spelar musik; men även de som regelbundet konsumerar kultur mår statistiskt sätt bättre än de som i stort sett aldrig kommer i kontakt med någon konstform.

En väldigt spännande detalj i undersökning är att socioekonomisk tillhörighet inte verkar ha någon betydelse i det här fallet. Oavsett om man är städare eller statsminister mår man bättre om man på något sätt utövar någon kulturform.

I undersökningen har man använt sig av frågeformulär, intervjuer, kliniska undersökningar och blod- och urinprov, för att ge en tydlig bild av deltagarnas psykiska och fysiska hälsa.

Läs hela undersökningen här

Undertecknad spelar gärna och ofta musik för att må bra; jag sjunger, spelar gitarr och piano. En riktigt dålig dag kan bli den direkta motsatsen när jag kommer på en bra låt. Utövar/konsumerar du någon särskild kulturform? Kommentera gärna!

/Björn, Netdoktorredaktionen

Kaffe kan ge skydd mot diabetes

Kaffe och te kan ge skydd mot diabetes, enligt en ny studie som Dagens Nyheter rapporterar om. Resultatet har framkommit i en genomgång av hela 30 studier som totalt omfattar omkring en halv miljon människor i bland annat Sverige, USA, Japan och Storbritannien.

Det är en australiensisk forskargrupp vid universitetet i Sydney, Australien, som kommit fram till resultatet när de granskat mer än 30 olika studier som var och en undersökt hur kaffe- och tedrickande påverkar risken att få vuxendiabetes. Rapporten publicerades i den medicinska tidskriften Archives of Internal Medicine. Professor Rachel Huxley, som lett forskargruppens arbete, säger följande:

I dag rekommenderar vi den som riskerar att drabbas av diabetes att äta bra mat, röra på sig och hålla vikten. Inom några år kommer vi troligen att kunna lägga till att vi också bör dricka tre fyra koppar kaffe eller te om dagen.

Koffeinfritt kaffe tycks ha bäst effekt

Enligt rapporten spelar det ingen roll om man dricker filterkaffe eller espresso, rött, grönt eller svart te. Däremot är ett väldigt intressant resultat att koffeinfritt kaffe tycks ha den bästa effekten. Rachel Huxley fortsätter:

Det är inte koffeinet i kaffet som har den förebyggande effekten. Andra ämnen i kaffet som magnesium och klorogensyra tycks påverka insulin- och glukosnivåerna i kroppen. I te är det troligen andra ämnen som har effekt.

Kan även skydda mot demens

I januari i år presenterades en svensk-finsk studie som visade på att kaffe även kan minska risken för demens. Studien omfattade 1 400 personer, som forskarna följt sedan sjuttiotalet. Personer som i medelåldern hade druckit kaffe klarade sig bättre från demensjukdomar än de som druckit lite kaffe eller inget kaffe alls. Måttliga kaffedrickare var den grupp som hade den allra lägsta risken för demens. Tre till fem koppar kaffe om dagen i medelåldern sänkte demensrisken med närmare 70 procent.

Drick kaffe med måtta

”Undvik diabetes med kaffe och te”, skriver Svenska Dagbladet. Det är ett väldigt spännande resultat som framkommit i den australiensiska studien. Samtidigt bör man inte glömma att kaffe också har negativa effekter. Nederst i matstrupen finns det en stängningsmuskel som fungerar som ett slags ventil. Om denna ventil inte fungerar ordentligt kan magsaft backa upp i matstrupen, och detta kan påverkas av kaffedrickande. Detta kan leda till magsafts-reflux (när surt maginnehåll glider tillbaka upp i matstrupen), ett tillstånd som ofta tolkas som magkatarr. Drick kaffe med måtta!

Uppdaterad: Lite kul ska vi väl ha också. Här när några fina teckningar om kaffe.

/Björn, Netdoktorredaktionen

Allt vanligare med operation vid övervikt

På Medicinska riksstämman presenterades ny statistik som visade på att ökningen av antalet överviktiga och feta personer tycks ha stannat av, rapporterade Dagens Nyheter i slutet av november. Denna ökning har varit stadig sedan slutet av andra världskriget. År 1980 var, enligt Statistiska centralbyrån, 35 procent av männen och 27 procent av kvinnorna överviktiga eller feta. År 2004 var dessa siffror uppe i 54 procent för männen och 39 procent av kvinnorna. Gunnar Johansson, professor och kostexpert vid Folkhälsoinstitutet, sade så här på stämman:

Vi ser ingen nedgång i vikt, men heller ingen ökning och det är första gången.

Så även om ökningen nu stannat av, är siffrorna beklämmande. Samtidigt har det blivit allt vanligare med operation vid övervikt. I dag står omkring 1 100 patienter i kö till landets 28 sjukhus som utför överviktskirurgi. De patienter som köar är de som lider av överviktsrelaterade sjukdomar såsom åldersdiabetes, högt blodtryck och blodfettsrubbningar. Och då dessa operationer har visat sig vara effektiva övervägs det nu att erbjuda operation till personer med ett BMI på 35. Men detta ingrepp erbjuder bara en första hjälp, dessvärre återtar många av de opererade sin vikt. Stefan Sjöberg, vid endokrinsektionen på Länssjukhuset i Halmstad, sade följande under medicinska riksstämman:

Resultat har visat att de flesta patienter som genomgår en bypass-operation kraftigt går ner i vikt, i alla fall till en början. Det är ett glädjande resultat men samtidigt kan vi se att ett väldigt stort antal återtagit 80 procent av den förlorade vikten tio år efter genomförd operation, och det är väldigt beklagligt. […] För att kunna förstå patienter och för att i framtiden kunna ge bättre behandling och hjälp krävs det att vi får bättre kunskaper om hur de upplever tiden efter operation. Dessutom kan det vara värt att se hur stor effekt en bypass-operation verkligen har på lång sikt.

Läs mer om operationer vid övervikt här

/Björn, Netdoktorredaktionen

Mobilpratare löper inte ökad risk för hjärntumör

Det ökande ringandet i mobiltelefoner tycks inte innebära att vi får fler livshotande hjärntumörer. Det visar en genomgång av förekomsten av hjärntumörer 30 år tillbaka, i de nordiska länderna, rapporterar Vetenskapsradion.

Sjukregister i Sverige, Norge och Danmark och Finland över en tidsrymd om 30 år har blivit genomgångna i en ny studie. Denna studie visar att det ökande mobiltelefonanvändandet under 1990-talet inte verkar ha något samband med antalet hjärntumörer hos befolkningen.  Maria Feychting, professor vid Institutet för Miljömedicin på Karolinska Institutet, menar på att de flesta studier inom epidemiologiska forskningen talar emot att mobiltelefonanvändning skulle öka risken för hjärntumör. Så här säger Maria Feychting till Vetenskapsradion:

Som det ser ut idag finns det ingenting som tyder på att mobiltelefonanvändning påverkar risken för hjärntumör. […] Jag tycker att det är betryggande att se att hjärntumörsjukligheten inte har förändrats trots att mobiltelefoner blivit så vanliga.

Enligt Strålsäkerhetsmyndighetens Jimmy Esterberg finns idag ingen hypotes om hur en förmodad påverkan skulle kunna yttra sig, det är oron över att mobiltelefonanvändningen kan ha en inverkan som föranlett forskningen. Men det finns ändå anledning att använda handsfree i större utsträckning. Andra studier har visat en ökad risk för hörselnervstumör hos personer som använt sin telefon i mer än tio års tid.

Läs Vetenskapsradions artikel i sin helhet

Läs mer om hjärntumörer

/Björn, Netdoktorredaktionen

Landstingen dåliga på information om krishjälp

Igår skrev Hjälplinjen om att bara fem kommuner jobbar förebyggande mot självmord. Även Svenska Dagbladet rapporterar om detta. De fem kommunerna är Borås, Jönköping, Sundsvall, Vetlanda och Åmål. 214 kommuner saknar handlingsplan och 24 har svarat att de inte vet, i en enkät utförd av Karolinska Institutets expertgrupp för Nationell prevention av suicid och psykisk ohälsa, NASP.

Detta är dessvärre inget nytt, skriver Hjälplinjen, som under 2009 tar emot ungefär 400 samtal som handlar om kris och självmord, och i många fall berättas just om svårigheten att få hjälp. Så här skriver Anna Lundgren på Hjälplinjen:

Jag brukar regelbundet titta igenom alla Sveriges Landstings webbplatser för att se om besökaren enkelt kan hitta vart man ska vända sig om man behöver hjälp inom området psykisk hälsa. Resultatet är nedslående. När jag tittar på första sidan och försöker hitta information om psykiatri eller vart man ska vända sig när man mår psykiskt dåligt är det endast 6 av landstingen som har direktlänk till detta.

Söker jag på ordet självmord blir resultatet ännu sämre, endast 2 av Sveriges 21 landstingswebbplatser hänvisar, med adress eller telefonnummer, vart man ska vända sig. Det vanligaste sökresultatet på sökordet ”självmord” är olika dokument angående Lex Maria anmälningar vid självmord, inte det man önskar hitta när man är i kris och har självmordstankar.

Tips: Läs Anna Lundgrens bloggpost på Hjälplinjen i sin helhet

/Björn, Netdoktorredaktionen


www.netdoktor.se

Netdoktor på Twitter

RSS Nyheter från Netdoktor

  • Ett fel har uppstått; flödet är troligen nere. Försök på nytt senare.

Skriv in din e-postadress för att prenumerera på den här bloggen via e-post.

Gör sällskap med 1 439 andra följare

Annonser