Arkiv för september, 2009

Riksförbundet Attention anmäler Stockholms stad

I dag skriver DN om att Riksförbundet Attention anmäler Stockholms stad, då barn med ADHD, Aspergers syndrom och autism enligt Riksförbundet Attention diskrimineras systematiskt i Stockholms skolor.

Inom kommunen finns en pott på 60 miljoner kronor, som ska gå till elever med särskilda stödbehov. Men rektorerna kan bara få extra bidrag för till exempel blinda eller döva elever och elever som placerats av socialtjänsten. Barn med ADHD, Aspergers syndrom och autism inkluderas inte i systemet.

Enligt Anki Sandberg, ordförande på Riksförbundet Attention, strider Stockholms stad mot FN:s Barnkonvention, genom att exkludera den grupp barn som har ADHD, autism eller Aspergers syndrom från extra ekonomiskt stöd.

Att ADHD, Aspergers syndrom och autism är diagnoser som kan försvåra barnets skolgång råder det inga tvivel om. Dessvärre är lagstiftningen vad gäller ekonomiskt stöd ganska luddig när det gäller dessa diagnoser, och det gäller även vuxna. När Netdoktors expert Kerstin Malmberg chattade om ADHD framkom att LSS-stöd inte tillhör vanligheterna för personer med diagnosen, utan detta prövas från fall till fall.

Till saken hör också att neuropsykiatriska funktionshinder kan uppträda på en rad olika sätt; det är till exempel stor skillnad på lindrig och grav ADHD. I artikeln framgår inte huruvida personer med grav ADHD får rätt till extra stöd i skolan som blinda och döva får. Hur fungerar egentligen öronmärkningen av dessa stödpengar? Vilka har rätt till det – var går gränserna?

Att det inte finns pengar till barn med ADHD, Aspergers syndrom och autism påminner oss om en viktig sak: När det gäller neuropsykiatriska funktionshinder är det ofta samhället som står för hindren.

/Björn, Netdoktorredaktionen

Annonser

Unga kvinnor har sex trots att det gör ont

Passionate married couple during sex on the bed

Trots att många unga kvinnor upplever smärta vid samlag fortsätter de, visar en doktorsavhandling från Linköpings universitet, författad av barnmorskan och sexologen Eva Elmerstig.

Totalt har 1 800 unga kvinnor deltagit i fyra olika delstudier. 49 procent av de tillfrågade uppgav att de hade ont av samlag, och av dessa svarade 47 procent att de ändå fortsatte ha  sex på det sättet.

I intervjuerna och enkäterna sa kvinnorna att de försöker leva upp till en idealbild av att vara kvinna. Att man då alltid ska ställa upp på samlag, och att man ska tillfredsställa partnern och att han får njutning. Man ser mindre till sin egen njutning. Jag tycker att det är tragiskt att kvinnorna fortsätter ha samlag av de här anledningarna.

Eva menar att det rent fysiskt finns risk för långvariga besvär i form av slidkramp om man fortsätter att ha samlag. Elmerstigs studier om unga kvinnor och samlagssmärta är först i sitt slag (?), och i kommande studier kommer hon att fokusera på unga män och se hur ofta de lider av liknande problem.

Samtidigt lyfter Anna Ankas medverkan ett program på TV 3 till kanalens bästa tittarsiffror för ett egenproducerat program på 13 år. Undrar hur hon ser på ovan nämnda doktorsavhandling.

Nå, det kanske räcker med Anna Anka nu – vad hon tycker är oviktigt. Eller vad säger ni – är hon bara ett fenomen som medierna skapat/tillför hon något viktigt i debatten?

Hur som helst – trots att vi kommit långt inom jämställdhetsarbetet får vi alltså ännu en gång bittert konstatera att normerna fortfarande håller oss i ett hårt grepp. Fortsätt blogga vidare på området – det behövs!

Läs mer:
Netdoktors expert Suzanne Lindström, barnmorska och sexolog, tar upp smärtor vid samlag i intervju

Läs mer om underlivssmärtor hos kvinnor

/Björn, Netdoktorredaktionen

Negativa känslor väcks av dolda bilder

frustrated young  woman.

Läser i dag på Vetenskapsradion att vi kan reagera på bilder som visas under så kort tid att vi inte är medvetna om att vi sett dem. Minns ni Fight Club?

Engelska forskare har visat att ordbilder som visas så fort att man inte hinner uppfatta dem, kan väcka känslor. Särskilt effektivt är det om budskapet är negativt, till exempel om budskapet är ”mord”.

Om man sätter det här i samband med dagens mediala brus – vad tror ni att det kan innebära? Diskutera gärna, och blogga gärna vidare!

/Björn, Netdoktorredaktionen

Aga kan försämra barnets intelligens

abuse

Att fysiskt våld kan innebära skador mot hjärnan är självklart, men det har vad jag vet inte forskats särskilt mycket på hur barnaga kan påverka barnets intelligens.

I dag skriver Svenska Dagbladet om en kartläggning av situationen i 32 olika länder. Studien visar att IQ bland barn i länder där barnaga tillåts, ligger genomsnittligt lägre.

En av världens ledande experter på våld mot barn, Murray Straus vid universitet i New Hampshire i USA, lämnar nu nya skrämmande fakta i den heta debatten om inställningen till barnaga.

Forskarna har undersökt 1 500 amerikanska barn mellan två och nio år i olika stater. När de jämförde förekomsten av aga mot de deltagande barnen och deras intelligenskvot framkom den uppseendeväckande skillnaden. Ju oftare föräldrarna gav sina barn stryk, desto långsammare utvecklades deras mentala förmågor.

Källa: Svenska Dagbladet

1979 var Sverige först ut i världen med att förbjuda barnaga. Hittills har bara 23 länder följt efter på det spåret. I Nya Zeeland blossade nyligen en häftig debatt upp, där konservativa och religiösa grupper debatterade mot det nya lagförslaget som skulle förbjuda barnaga. I demonstrationstågen hölls plakat upp med budskap som ”håll tassarna borta från familjen”, ”smisk är inte misshandel” och ”Staten rår inte om barnen”.

Men allvarligt, det där om att ”Staten inkräktar på familjelivet” låter korkat i det här sammanhanget. Handlar inte det här bara om sunt förnuft? Hur ska ett barn reagera på fysiskt våld från en vuxen person; på vilket sätt kan det vara en lämplig tillrättavisning? Om barnet gjort något fel måste i min enkla mening föräldrarna vara kapabla att få barnet att förstå det, utan att ge barnet stryk.

Att bara 23 länder i världen följt Sveriges exempel och förbjudit barnaga är enligt mig det allra mest beklämmande. Jag blir så förbannad.

Vad tycker ni? Diskutera & blogga gärna vidare!

/Björn, Netdoktorredaktionen

Föräldrar ljuger när de uppfostrar sina barn

family walking

Trots många föräldrars uppfostran om att det är fult att ljuga så är det vanligt att de själva ljuger för att uppfostra sina barn. Det visar en studie i tidskriften Journal of Moral Education, där ett antal forskare har intervjuat ett stort antal föräldrar. Det kan handla om stora och små lögner, som historien om storken, eller om tandfén.

Vad säger du som är föräldrer – ljuger du?

/Björn, Netdoktorredaktionen

Informationen om hiv, aids och STI måste bli bättre – tar skolan sitt ansvar?

blank chalkboard-horizontal

I dag skriver SvD på Brännpunkt om att vi måste höja medvetenheten och kunskapen kring hiv och aids. Förra året var drygt 33 miljoner människor hivinfekterade i världen.

”Även i Sverige ökar antalet människor som lever med hiv, men det är ganska tyst om dem”, skriver Svenska Dagbladet. Det går inte annat än att hålla med.

Själv är jag uppvuxen under åttiotalet, och vad jag kan minnas var det bra mycket mer diskussion och information rörande hiv och aids när jag var liten än vad det är i dag. Minns jag fel?

Jag och min kurskamrat skrev för några år sedan vår magisteruppsats på ämnet om varför ungdomar inte använder kondom trots att de vet att de borde. Vi gjorde samtidigt ett kunskapstest i enkätform bland gymnasieungdomar i Norrköping (vår studieort). Flera var de som trodde att aids gick att bota, vilket är skrämmande.

Läs mer om hiv och aids här

I dag ser vi att klamydia och andra STI sprids snabbt bland ungdomar i Sverige, samtidigt som kondomanvändandet minskar. Men vad gör skolan?

Då jag och min kurskamrat skrev vår uppsats (2005) kollade vi upp hur det ser ut på svenska lärosäten för blivande lärare. Sexualkunskap fanns på schemat för blivande lärare enbart på nio  av landets 22 lärosäten för blivande lärare – och enbart på två av dessa var kursen obligatorisk. I de flesta fall rörde det sig om en valbar kurs om 5 poäng (i dag då 7,5 poäng?).

Sexualkunskapen i skolan handlar ofta enbart om biologi, som menstruationscykeln och befruktningen (rätta mig gärna om ni inte håller med). Huruvida eleverna i våra skolor får en sexualkunskap som tar upp frågor som kondomanvändande, könsroller och andra föreställningar kopplat till detta, om riskerna med sexuellt överförbara infektioner, hänger i mångt och mycket på att de har en engagerad lärare i ämnet.

Skolväsendet måste ta sitt ansvar. Sexualundervisning bör vara en obligatorisk kurs (inte valbar) för de blivande lärare som kan komma att undervisa inom ämnet. Är det fortfarande ett ”pinsamt” område att prata om inför eleverna?

Läs mer om könssjukdomar här

/Björn, Netdoktorredaktionen

4 av 5 medlemmar på Netdoktor är kvinnor…

opposite sides argument

När jag i dag gick igenom statistiken bland våra medlemmar på Netdoktor såg det ut såhär:
Kvinnor: 78,8%
Män: 21,2%

Kvinnor tar ofta ansvar för mäns hälsa. Det hände mig personligen att min sambo tjatade på mig om att jag borde gå till sjukhuset – varvid jag protesterade och sade att det inte var någon fara (det var bra fotboll på TV). När jag väl gav med mig och åkte in hade jag en sänka från Helvetet – hon gjorde helt rätt i att tjata. Själv har jag aldrig behövt tjata på henne.

När vi på Netdoktor i våras hade expertchatt om manlig hälsa kom flera av frågorna från kvinnor som frågade om sina män.

Men vad beror detta på? Att vår kultur och våra normer är starkt bidragande faktorer är inget nytt, och det tänker jag inte ta upp i det här blogginlägget. Flera har skrivit om det tidigare och gjort det bra.

Det kommer däremot nya undersökningar som kanske kan ge ytterligare förklaring till fenomenet. DN skrev i april om en studie från Stockholms Stad och Stockholms universitet, som visar tydliga skillnader i surfande mellan könen när det gällde stockholmsungdomar. Om man generaliserar kan man säga att många pojkar spelar spel, laddar ned och besöker YouTube; medan tjejerna fastnat för Facebook och andra sociala nätverk.

Igår publicerade Aftonbladet en artikel om en studie gjord av Stiftelsen Ungdomsvård, vilken visar på att ”allt fler unga tjejer fastnar i sociala sajter som Facebook och Bilddagboken”.

Då blir ju frågan: Kan man betrakta Netdoktor som en sådan social sajt, om även i betydligt mindre skala, och är det skälet till att det är sådan obalans mellan könen bland våra medlemmar? Bör man sammanslå dessa nya undersökningars resultat med det faktum att kvinnor ofta tar ansvar för mäns hälsa?

Hur ska vi få män att inse att hälsa berör alla – och att Netdoktor är till för alla människor, män som kvinnor? Vad kan vi som hälsoportal göra för att komma till rätta med den här utvecklingen? Diskutera gärna, och blogga gärna vidare på området – det är intressant!

/Björn, Netdoktorredaktionen


www.netdoktor.se

Netdoktor på Twitter

RSS Nyheter från Netdoktor

  • Ett fel har uppstått; flödet är troligen nere. Försök på nytt senare.

Skriv in din e-postadress för att prenumerera på den här bloggen via e-post.

Gör sällskap med 1 439 andra följare

Annonser